open-navfaktor-logo
search
Izdvajanja
Vlada FBiH dodijelila općinama i gradovima 39 miliona KM
Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela odluku o raspodjeli novca kantonima i općinama u ukupnom iznosu od 39 miliona KM. Riječ je o finansijskoj pomoći budžetima općina i gradova, te za finansiranje ili sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave.
15.11.2023. u 15:45
get url
text

Općinama i gradovima se raspoređuje 10 miliona KM po principu solidarnosti i to za svih 80 općina i gradova u Federaciji BiH u jednakom iznosu od po 125.000 KM na ime finansijske pomoći budžetima.

Iznos od 29 miliona KM raspoređuju se za finansiranje ili sufinansiranje ukupno 135 projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave, a na osnovu provedenog Javnog poziva, te na prijedlog Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima.

Vlada FBiH će sa načelnicima/gradonačelnicima općina i gradova zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli i korištenju sredstava, a kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze. Za potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju sredstava uime Federalne vlade je ovlašten federalni ministar finansija, a Vlada FBiH će sredstva doznačiti na depozitne račune općina i gradova u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Korisnici ovih sredstava su dužni Federalnom ministarstvu finansija dostaviti izvještaj o utrošku sredstava najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo finansija. Inače, raspodjela ovih sredstava je izvršena na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu finansija „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine, te Odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstva utvrđenih Budžetom Federacije BiH za ovu godinu ministarstvu "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti", općine i gradovi.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.