open-navfaktor-logo
search
U naredne tri godine
Vlada FBiH o izdvajanju 225 miliona KM: Cilj je stabilizacija zdravstvenog sektora
Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH, koji je utvrdila Vlada Federacije BiH sa svoja dva amandmana, podrazumijeva izdvajanje 225 miliona KM iz federalnog budžeta u naredne tri godine univerzitetsko-kliničkim centrima, te kantonalnim i općim bolnicama.
27.03.2022. u 11:42
get url
text

Cilj zakona je postizanje likvidnosti i solventnosti, jačanje kvalitete i učinkovitosti u pružanju zdravstvenih usluga, te modernizacija univerzitetsko-kliničkih centara, kantonalnih i općih bolnica.

- Usvajanje i provođenje ovog zakon doprinijet će finansijskoj stabilizaciji zdravstvenog sistema u Federaciji BiH. Njime se stvaraju i pretpostavke za restruktuiranje zdravstvenih ustanova što podrazumijeva uvođenje novih zdravstvenih tehnologija, kao i reformu finansiranja zdravstvenog sektora. Sve to je preduslov za kvalitetnije i dostupnije zdravstvene usluge - rekla je pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera.

Sredstva su namijenjena sanaciji teškog stanja, rješavanju dugovanja zdravstvenih ustanova čiji osnivači su Federacija, jedan ili više kantona zajedno, te općine, a posebno tamo gdje je evidentirana nelikvidnost ili postoje gubici.

- Finansijskim analizama poslovanja utvrđeno je da javne zdravstvene ustanove zaključno sa 31. decembrom 2020. godine bilježe gubitak u ukupnom iznosu od oko 203,1 miliona KM. Ukupna dugovanja javnih zdravstvenih ustanova sa istim datumom iznose 438,7 miliona KM. Od toga se 25,6 posto iznosa odnosi na obaveze prema dobavljačima koje su starije od 60 dana, a ove obaveze imaju tendenciju rasta, naročito u pandemiji COVID-19, što je navedeno i u obrazloženju zakona - kazala je Bera.

Zakonom je regulirano restrukturiranje i finansijska konsolidacija javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, prvenstveno zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH - klinički centri čiji je osnivač Federacija BiH i jedan ili više kantona zajedno, a u skladu s članom 53. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Parlament FBiH je 2013. godine, u svojstvu osnivača, donio i Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad univerzitetsko-kliničkim bolnicama u FBiH.

Ovim zakonom obuhvaćena su tri univerzitetsko-klinička centra, te šest kantonalnih i 10 općih bolnica u Federaciji BiH. Ukupan iznos sredstava za podršku procesu restrukturiranja i sanacije, te modernizciju kliničkih centara je 120 miliona KM, dok ukupan iznos sredstava namijenjen za kantonalne bolnice iznosi 65.500.000 KM, a za opće bolnice ukupno 39.500.000 KM.

Između ostalog, kako je obrazložilo Federalno ministarstvo zdravstva, polazna osnova u utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava bili su dostavljeni izvještaji o utrošku ranije doznačenih sredstava, a u obzir su uzeti finansijski pokazatelji, ostvareni broj bolničkih dana, zauzetost posteljnih kapaciteta svake pojedinačne zdravstvene ustanove, te drugi pokazatelji koji su relevantni za raspodjelu sredstava u kontekstu ovog zakona.

Postupak finansijske konsolidacije javnih zdravstvenih ustanova prvenstveno ima cilj postizanje finansijske stabilnosti javnih zdravstvenih ustanova, jačanje odgovornosti u njihovom upravljanju i povećanje kvaliteta pružanju zdravstvenih usluga.

Opredjeljenje Vlade FBiH je ovim zakonom omogućiti finansijsku konsolidaciju kliničkih centara kao ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite čiji je suosnivač Federacija BiH, ali i drugih javnih zdravstvenih ustanova, kako bi se osigurala jednaka, dostupna i kvalitetna zdravstvena zaštita i zdravstvene usluge za sve građane Federacije BiH.

Prijedlog ovog zakona trebao bi se razmatrati naredne sedmice na Parlamentu FBiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.