open-navfaktor-logo
search
Ekonomske reforme
Vlada FBiH u narednom periodu namjerava pomoći najranjivije kategorije društva, povećati strana ulaganja
Vlada Federacije BiH usvojila je Program ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine za 2023-2025. godinu (PER FBiH). Program će biti dostavljen Direkciji za ekonomsko planiranje BiH, kao koordinirajućoj instituciji na nivou BiH zaduženoj za izradu Programa ekonomskih reformi BiH za 2023-2025. godinu.
16.03.2023. u 13:15
get url
text
Federalna vlada
Federalna vlada

Bosna i Hercegovina, kao zemlja kandidat za pristupanje Evropskoj uniji, godišnje ima obavezu da izradi PER za trogodišnji period i dostavi ga Evropskoj komisiji. Usvajanjem ovog dokumenta, Vlada FBiH je ispunila svoju obavezu, a koja se odnosi na dostavljanje priloga za izradu Programa ekonomskih reformi BiH.

Program ekonomskih reformi sadrži srednjoročni makroekonomski i okvir fiskalne politike, te sveobuhvatan program strukturalnih reformi s ciljem poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje. Evropska komisija je dostavila "Smjernice za Programe ekonomskih reformi" koje sadrže osnovne principe za izradu PER-a, a s ciljem da dostavljene informacije budu uporedive sa programima drugih zemalja.

PER Federacije BiH 2023 - 2025. godina slijedi strukturu dokumenta na državnom nivou i sastoji se od pet poglavlja, a to su sveukupni okvir i ciljevi politika, zatim makroekonomski i fiskalni okvir, te prioriteti strukturalnih reformi, kao i prilog sa tabelarnim pregledima. Koordinator izrade PER-a, Federalni zavod za programiranje razvoja je u koordinaciji i konsultacijama sa resornim ministarstvima pripremio sva poglavlja ovog dokumenta, i to u skladu sa zahtjevima Evropske komisije i Smjernicama za izradu PER-a.

Strateška odrednica Vlade FBiH je proces euro-atlantskih integracija Bosne i Hercegovine, a s ciljem ostvarivanja punopravnog članstva.

PER FBiH je pripremljen uzimajući u obzir strateške dokumente i definirane strateške pravce za period 2023-2025. godina. Ključne smjernice i ciljeve za PER FBiH daju Ekonomska politika Vlade FBiH za period 2022-2024. godina, Strategija razvoja FBiH 2021-2027, važeće sektorske strategije, kao i prioritetno definirani projekti za dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Potom očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje fiskalne discipline, strukturne reforme, te rad na evroatlanskim integracijama, kao i prethodni PER FBiH za period 2022-2024. godina.

S ciljem stabilizacije privrede i oporavka od posljedica uzrokovanih globalnim krizama, Vlada Federacije BiH u narednom periodu namjerava poduzeti mjere koje se odnose na ciljano usmjeravanje javnih rashoda na najranjivije kategorije društva, odnosno unaprijeđenje sistema socijalne zaštite, te osiguranje pomoći i redovnu isplatu penzija, naknada za borce, civilne invalide, nezaposlene osobe, raseljena lica i povratnike.

Također, putem ekonomskog modela slobodnih zona, cilj je povećati direktna strana ulaganja, te osigurati rast domaćih ulaganja kroz fiskalnu disciplinu i kontrolu javnih rashoda, a čime se stvara pozitivan utjecaj na cjelokupan privredni rast i razvoj.

Mjere se, između ostalog, odnose i na povećanje efikasnosti tržišta rada, putem realizacije programa i mjera aktivnih i pasivnih politika, te stvaranja uslova za rast stope zaposlenosti. Putem pojednostavljivanja procedura za poduzetnike i privredne subjekte planirano je stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja i podizanju konkurentnosti, kao i poticanje razvoja poduzetništva koje stavlja u fokus održivi ekonomski rast, a podrazumijeva pametno upravljanje prirodnim resursima uz korištenje čiste energije. Također, mjere uključuju i investiranje kapitalnih transfera u saobraćajnu infrastrukturu radi stvaranja novih razvojnih mogućnosti u ovoj oblasti, a što će imati pozitivan efekat na kompletnu privredu.

Strukturne reforme u narednom trogodišnjem periodu uključuju 13 oblasti s jasno definiranim reformskim mjerama koje se namjeravaju provesti. To su upravljanje javnim finansijama, zelena tranzicija, digitalna transformacija, te poslovno okruženje i smanjenje sive ekonomije, kao i istraživanje, razvoj i inovacije. Također, uključuju reforme ekonomske integracije, tržišta energije i transporta, zatim poljoprivredu, industriju i usluge, te obrazovanje i vještine, zapošljavanje i tržište rada, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kao i inkluzija.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.