U isto vrijeme iz zajedničke advokatske kancelarije Sabina Kadrić i Irma Muhović kao punomoćnici roditelja podnijeli su krivičnu prijavu Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Advokatice iz ove kancelarije otkrile su za Faktor detalje oko ovog slučaja koji je izazavo veliku pažnju javnosti u našoj zemlji.

Koliko osoba je ukupno obuhvaćeno ovom prijavom?

- Krivičnom prijavom koja je podnesena Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona obuhvaćeno je ukupno jedanaest imenovanih osumnjičenih, uz naznaku svih ostalih lica (označenih kao N.N. lica), za koja Tužilaštvo nađe da postoje osnovi sumnje da su zajedno sa osumnjičenim počinili ista ili druga krivična djela.

VEZANI TEKST - Novi protesti za Dženu Gadžun, roditelji traže ostavke odgovornih u zeničkoj bolnici

Za koja krivična djela teretite spomenute osobe?

- Radi se o krivičnim djelima krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, zloupotreba položaja ili ovlaštenja i nesavjesno liječenje.

Na listi osoba protiv kojih ste podnijeli krivičnu prijavu je i direktor Kantonalne bolnice Zenica Rasim Skomorac. Da li ste Vi lično ili porodica Gadžun imali razgovore s njim i da li Vam je ponudio neke odgovore u vezi s operacijom male Džene?

- Kad su u pitanju odgovori na traženja u vezi s operativnim zahvatom kao i cjelokupnim medicinskim tretmanom koji je vršen u JU Kantonalna bolnica Zenica, zaprimali smo odgovore na traženja pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacijama jer je to bio jedini način na osnovu koje su morali dati tražene odgovore. Vrlo često smo na davanje odgovora po podnesenim zahtjevima morali čekati i po nekoliko mjeseci, a na neke podnesene zahtjeve nikada nismo dobili odgovore. S obzirom na takvo postupanje, obratili smo se direktoru prof. dr. sc. prim. Rasimu Skomorcu, predsjedniku Upravnog odbora JU Kantonalne bolnice Zenica gosp. Bruni Bojiću, članovima Upravnog odbora JU Kantonalne bolnice Zenica dana 10.8.2022. godine podneskom kojim se traži održavanje sastanka sa navedenim.

Međutim, zaprimili smo zaključak Upravnog odbora u potpisu predsjednika Upravnog odbora Brune Bojića u kojem je navedeno da ne postoji mogućnost za održavanje sastanka sa advokatima ove advokatske kancelarije (slika u prilogu). Za vrijeme trajanja jučerašnjih protesta pred Bolnicom Zenica, mi kao advokati, a i sama porodica lično, tražili smo od kabineta direktora da nas primi na sastanak u svojim prostorijama, na šta smo od sekretarice putem telefona dobili odgovor da se za održavanje sastanka sa direktorom obratimo pisano, putem podneska. S obzirom na ranije zaprimljen zaključak Upravnog odbora, smatramo da je suvišno i ponizno obraćati se direktoru bolnice sa novim, pisanim zahtjevom za održavanje sastanka.

Amila Gadžun na protestima je govorila o medicinskom materijalu iz Francuske koji je korišten kod operacije male Džene. Možete li nam to dodatno pojasniti?

- Radi se o medicinskom materijalu koji je prvim operativnim zahvatom, obavljen u Bolnici Zenica, ugrađen u očni kapak Džene Gadžun. Nakon toga, kod Džene su nastupile brojne kompikacije koje su na koncu dovele do toga da je bilo nužno obaviti drugi operativni zahvat, a koji je podrazumijevao vađenje ugrađenog materijala (naziv materijala: Ptosis UP). Tragom zaprimljene medicinske dokumentacije zatražili smo od inspekcije da u Kantonalnoj bolnici Zenica izvrši inspekcijski nadzor u pogledu porijekla ovog materijala.

Nakon zaprimljenih odgovora, odmah smo konstatovali da firma koja je navedena kao donator materijala uopće ne postoji. Daljnim pravnim radnjama koje smo poduzimali, prikupili smo materijalne dokaze o tome ko je proizvođač materijala te u kontaktu sa proizvođačem saznali da je konkretno medicinsko sredstvo firma koja se naziva FCI S.A.S. donirala, zapravo, American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery – ASOPRS. Prema tome, proizvođač materijala nikada nije imao direktan kontakt sa Bolnicom Zenica, a još da je davalac bilo kakve donacije. Naravno, mi smo i dalje u kontaktu sa Upravom FCI S.A.S. i sve informacije su proslijeđene Tužilaštvu.

Ko je po Vama glavni krivac u slučaju Džene Gadžun?

- U slučaju Džene Gadžun, primjer nefunkcioniranja zdravstvenog sistema u BiH, i to kako javnog tako i privatnog sektora. Očekujemo od oba tužilaštva da u skladu sa materijalnim dokazima i istražnim radnjama koje će se dalje provoditi, donesu tužilačke odluke koje će otkriti glavnog krivca. Nažalost, moramo istaći da slučaj Džene Gadžun nije izolavan slučaj. Radom na ovom predmetu došli smo do saznanja da su se operativni zahvati (kao u slučaju Džene) radili i u drugim zdravstvenim ustanovama od istih ljudi i primjenom istog materijala, a koje su dovele čak i do istih komplikacija nakon ugradnje kod pacijenata. O svim raspoloživim informacijama i dokazima upoznato je tužilaštvo.