- Nakon ispitivanja optužnice Javnog tužilaštva RS-a - Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od  21. 9. 2022. godine, utvrđeno je da ne sadrži sve što je potrebno u skladu sa članom 242. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku, zbog čega je optužnica vraćena sa pozivom tužiocu da je ispravi i dopuni - saopćeno je iz Okružnog suda Banja Luka. 

Tužilaštvo RS-a podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora Instituta za javno zdravstvo RS-a Branislava Zeljkovića zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, te krivičnih djela primanje mita i nesavjestan rad u službi.

Optužnicom su obuhvaćeni i direktor Procontrol d.o.o. Banja Luka Slavko Bojić, zbog krivičnih djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja u pomaganju i zloupotreba u postupku javne nabavke, bivši direktor Sineks laboratorija d.o.o. Sani Crljić zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja u pomaganju, direktor Travel for fun d.o.o Banja Luka Saša Marković zbog krivičnih djela davanje mita i zloupotreba u postupku javne nabavke i direktor Promeding d.o.o. Laktaši, Dragan Dubravac zbog produženog krivičnog djela zloupotreba u postupku javne nabavke.

Terete se za milionske zluopotrebe u RS-u tokom pandemije koronavirusa.