- Visoki predstavnik je dio ustavne strukture BiH i značajan je faktor u implementaciji mira. Negiranje genocida je posljednja faza genocida i prethodi činjenju novih. Kao žrtva genocida, majka, ne želim da doživim sudbinu majke Hatidže, a moja djeca, sudbinu njene djece... Oni koji danas nisu spremni priznati i osuditi genocid, spremni su ga počiniti nad mojim sinovima i mužem. Pozivam predstavnike srpskog naroda da skinu teret sa pleća svog naroda koji nije dužan da nosi teret onih koji su činili ratne zločine - rekla je Smajić. 

Na dnevnom redu današnje sjednice NSRS-a je Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika RS-a, po hitnom postupku, kojim se uvodi novo krivično djelo - povreda ugleda RS-a i njenih naroda.

U drugoj tački - Prijedlogu zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona BiH, po hitnom postupku, navedeno je da nadležni organi RS-a neće sarađivati sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine u pogledu primjene odluke visokog predstavnika o zabrani negiranja genocida.