Sjednica Upravnog odbora je održana 13. oktobra u Sarajevu.

- Tražimo povećanje penzija za 10 posto svima koji su penzionisani do kraja 2017. godine. Planiramo za 22. oktobar održavanje konferencije za novinare u Sarajevu na kojoj ćemo iznijeti daljnje korake, a ukoliko ne bude odgovora Vlade FBiH, to su sigurno protesti. Dakle, Federalnoj vladi dajemo rok da se pozitivno izjasni o našem zahtjevu najkasnije do 22. oktobra - rekao nam je Bekan.

U Federaciji je više od 400.000 penzionera. Najniže penzije iznose 382 KM, zagarantovane su 475 KM, a najviše 2.174 KM.

Predstavnici penzionera su već ranije isticali da 60 posto penzionerske populacije ima najnižu penziju a sa kojom je nemoguće sastaviti kraj s krajem, pogotovo usljed svakodnevnih poskupljenja.