Zastupnik SDP-a Zukan Helez postavio je upit predsjedavajućem Vijeća ministara BiH o postojanju strategije koja se odnosi na depopulaciju u BiH.

- Od 30 do 50 hiljada ljudi napusti ovu državu svake godine. Ovim tempom, mi ćemo postati zemlja staraca – izjavio je Helez.

Predložio je Helez da se hitno usvoje i provedu operativne mjere. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija je, odgovarajući na Helezovo pitanje, kazao da je u posljednjih pet godina u BiH rođeno 147.980, a da je broj umrlih 189.273.

- Veoma je teško registrirati sve one koji su otišli iz BiH. Neki ljudi koji odlaze se registriraju, neki se ne prijavljuju. To nije baš lako tačno evidentirati. Onih koji su se registrirali i odjavili svoje mjesto boravka u ovih pet godina ima 20.386 – izjavio je Tegeltija.

Zastupnica PDP-a Mira Pekić je dostavila upit o utrošku sredstava budžetske rezerve od 1. oktobra do 30. novembra.

- Ja sam dobila pismeni odgovor. Naime, u odgovoru je rečeno da do 30. septembra nije bilo odluka Vijeća ministara koje su se ticale trošenja budžetskih sredstava od 27,8 miliona za sanaciju ekonomskih šteta – izjavila je Pekić.

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda je kazao da njegovo ministarstvo na tromjesečnom nivou podnosi izvještaje o utrošku sredstava, te da će na narednoj sjednici Vijeća ministara informacija o korištenju sredstava iz budžetske rezerve.

- Mi smo posebnom odlukom Vijeća ministara na stavci "Pomoć za COVID" donijeli odluku, raspodjelili sredstva u ukupnom iznosu od 14,4 miliona entitetima i Brčko distriktu – izjavio je Bevanda.

Odgovarajući na pitanje zastupnika DNS-a Nenada Nešića o novom kreditnom aranžmanu sa Međunarodnom monetarnom fondu (MMF), ministar Bevanda je kazao da u Pismu namjere piše da je potrebno usvojiti Budžet i Zakon o električnoj energiji, koji već pet godina stoji u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

- Država nema ni marke od MMF-a, već to koriste entiteti. Ne mogu vam poslati Pismo namjere jer su pregovori u toku. Jučer je prekinuta sjednica Fiskalnog vijeća i bit će nastavljena u petak. Očekujem dogovor jer je potreban novac – izjavio je Bevanda.

Dodao je da "nema teorije" da potpiše Pismo namjere i Memorandum bez jasno propisanih kriterija za raspodjelu novca.

Nešić je kazao da ga brine to što sedam ljudi u ime svih institucija donosi odluku o iznosu zaduženja, te o sadržaju pisma namjere.

- Do mene su došle informacije da ćemo mi preuzeti neke obaveze koje u potpunosti narušavaju suverenitet zemlje i entiteta – izjavio je Nešić.