Unsko-Sanski kanton – Pfizer, prva doza – 564, treća doza – 144 vakcina.

Posavski kanton – Moderna, treća doza – 70 vakcina, Pfizer, treća doza – 138 vakcina.

Tuzlanski kanton – ove sedmice neće dobiti nijednu vakcinu.

Zeničko-dobojski kanton – Moderna, prva doza – 120, druga doza – 30, treća doza – 100, Pfizer, prva doza – 306, druga doza – 240, treća doza – 972 vakcine.

Bosansko-podrinjski kanton – ove sedmice neće dobiti nijednu vakcinu.

Srednjobosanski kanton – Moderna, treća doza – 100, Pfizer, prva doza – 120, druga doza – 180, treća doza – 570 vakcina.

Hercegovačko-neretvanski kanton – Moderna, treća doza – 40, Pfizer, treća doza – 114 vakcina.

Zapadnohercegovački kanton – ove sedmice neće dobiti nijednu vakcinu.

Kanton Sarajevo – ove sedmice neće dobiti nijednu vakcinu.

Kanton 10 – Pfizer, prva doza – 102, druga doza – 102, treća doza -102 vakcine.

Ove sedmice kantoni će dobiti 120 Moderna vakcina za prvu dozu, 30 za drugu i 310 za treću dozu.

Kantoni će dobiti i 1.092 Pfizer vakcine za prvu, 522 za drugu i 2.040 za treću dozu.

Ukupno će kantonima za ovu sedmicu otići 4.114 vakcina.

Podsjetimo, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH distribuciju vakcina protiv COVID-19 vrši u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.