Nakon sabah-namaza održan je svečani program kojeg su izveli poznati učači Kur'ana, ilahija i kasida.

Dane Kurban-bajrama određuje klanje kurbana - što je tradicija Božijeg poslanika Ibrahima a.s., i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima, komšijama, te dani hadža - dani boravka nekoliko miliona muslimana u časnim mjestima Mekki i Medini.

I ove godine, zbog pandemije koronavirusa, milioni hadžija su spriječeni da obave petu islamsku dužnost - hadž, a koji je dužan obaviti svaki musliman čim stekne materijalne uslove za to.

Kurban bajram traje četiri dana. Za vrijeme Kurban-bajrama poslije svakog farz namaza uči se tekbir i tešrik. Vrijeme učenja tekbir-i tešrika traje od sabaha 9. zu-l-hidžeta, Dana Arefata, a završava sa ikindijom četvrtog dana Bajrama.