Zbog velikog broja putnika koji koriste usluge Centrotransa na području Ilidže, otvoren je objekt za prodaju dnevnih i mjesečnih autobuskih karata. U novootvorenom prodajnom mjestu Centroprinta putnici će imati priliku izvršiti kupovinu i nadopunu elektronskih kartica kao i zamjenu postojećih iskaznica za personalizovane, elektronske mjesečne kartice.

- Nova trafika će pored raznovrsne ponude artikala pružati usluge prodaje kupona, autobuskih karata te informacije o linijama i drugim uslugama Centrotransa. Za naše kupce, u povodu otvorenja novog kioska, danas smo pripremili i prigodne poklone - kazao je Nedim Muratović, rukovodilac maloprodaje.

Pored novootvorenog kioska na Terminalu Stup, korisnici dnevnih i mjesečnih karata Centrotransa, iste mogu kupiti i na Centroprint kioscima Ilidža, Dobrinja, Nedžarići, Novi Grad, Baščaršija, Ciglane, Vogošća, te Autobuskoj stanici Sarajevo i Autobuskoj stanici Ilijaš.