- Od ukupno 38 koalicija koliko je podnijelo prijavu za ovjeru, Centralna izborna komisija BiH je ovjerila 36 a dvije koalicije će biti obavještene da u roku od dva dana od dana prijema obavijesti otklone nedostatke. Rok za otklanjanje nedostataka ističe u ponedjeljak, 20. juna u 16:00 sati.

Na osnovu Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2019. godinu i nalaza revizije, Centralna izborn akomisija BiH je zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih stranaka izrekla novčane kazne 51 političkoj stranci u ukupnom iznosu od 336.300 KM. Prilkom određivanja visine novčane kazne Centralna izborna komisija BiH je cijenila finansijsko stanje političke stranke, olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.

Na istoj sjednici Centralna izborna komisija BiH je primila k znanju Informaciju o postupku prijema i obrade prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za period 4. 5. do 15. 6. 2022. godine putem portala e-Izbori. Do sada je nalog otvorila 21.471 osoba, od čega je unos podataka završilo 11.807  osoba i u toku je njihova obrada. Prijave birača za glasanje izvan BiH se podnose do 19. jula - saopćeno je iz CIK-a.