- Ljudi napravili inventuru zakonodavne aktivnosti države u posljednjih 26 godina. Bili sastavni dio tih procesa, a sada bi da ponište i svoju volju iskazanu prilikom usvajanja tih zakona. Sada bi da to sve stave van snage i to zaključcima NSRS-a. Ili zakonima entiteta RS-a koji bi trebali biti doneseni u narednom periodu. Pravna abeceda: zaključkom se ne mogu staviti van snage zakonske odredbe; zakonima i odlukama nižih nivoa vlasti ne mogu se stavljati van snage zakoni i odluke viših nivoa vlasti; zakoni i odluke entiteta moraju biti usklađeni sa zakonima i odlukama države (pravna država, hijerarhija pravnih propisa- član I 2. i član III 3. b) Ustava BiH) – napisala je Čolo.

Naglasila je da detaljna analiza ovog dokumenta zahtijeva puno više prostora, te navela neke putpuno netačne konstatacije.

Tekst u nastavku prenosimo u cijelosti.

"BiH nema imovine, ona pripada entitetima". Pored svih odluka Ustavnog suda BiH, Sporazuma o sukcesiji po kojem je sva nepokretna imovina bivše SFRJ koja se nalazi na teritoriji BiH pripala Bosni i Hercegovini, pored sve imovine koja je u zemljišnim knjigama upisana na SR BiH zaključno sa 31.12. 1991. godine tvrdnja da Bosna i Hercegovina nema imovinu je potpuno pravno neutemeljena.

"Vijeće ministara je pomoćni organ Predsjedništva" - netačno, u Ustavu BiH to nigdje ne piše.

"NS RS je u decembru 2010. godine donijela Zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolaganja"- poluistina. Jeste NSRS donijela taj zakon, ali u Informaciji nema ni riječi o tome da je Ustavni sud BiH cijeli zakon proglasio neustavnim.

"Sud BiH i Tužilaštvo BiH su formirani protuustavno"- netačno. Ustavni sud je ispitivao ustavnost Zakona o Sudu BiH i utvrdio da je Zakon u skladu sa Ustavom BiH - Odluka U 26/01......
Prilikom donošenja zakona na državnom nivou Parlamentarna skupština BiH je utvrđivala postojanje ustavnog osnova i usklađenosti zakona sa Ustavom i pravnim sistemom BiH. Svaki poslanik je u propisanoj proceduri mogao osporavati ustavni osnov. Zakoni Visokog predstavnika su prihvatani u PSBiH u istovjetnom tekstu.

Mnogi od donesenih zakona od rata do danas su bili uslovi postavljeni pred BiH u cilju ispunjenja prioriteta iz Mape Puta EU, prioriteta radi pristupanja Vijeću Evrope, prioriteta koje je trebalo ispuniti radi liberalizacije viznog režima, prioriteta koje je trebalo ispuniti radi zaključenja CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini, prioriteta radi članstva u međunarodnim asocijacijama za borbu protiv terorizma,trgovine ljudima, pranja novca, prioriteta koje je trebalo ispuniti radi potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj Uniji.....
I sada bi neki htjeli nazad. Šta bi bile konsekvence? Možda isključenje iz Vijeća Evrope, ukidanje bezviznog režima, nemogućnost korištenja IPA fondova, zauvijek prekrižen evropski put, politička izolacija...Građani imaju pravo da znaju".