Smatra kako je neprihvatljivo da se federalni novac prebacuje na Zapadnohercegovački kanton zbog migranata. Dodaje kako ovaj kanton nije podnio nikakav teret migrantske krize.

- Jedan od amandmana odnosi se na umanjenje novca za izgradnju zgrade Staklena banka u Mostaru. Ta stavka se umanjuje za četiri miliona KM, a novac se prebacuje za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova za kapitalne transfere drugim nivoima vlasti i fondovima te ovaj iznos na kraju biva devet miliona KM.

U obrazloženju ovog amandmana za mene potpuno neprihvatljivo, kaže da se ovo smatra nužnim jer Zapadnohercegovački kanton zbog svog geografskog položaja kontinuirano se suočava sa dva sigurnosna izazova, a to je pitanje migranata, odnosno, migrantskih ruta kao i pitanje trgovine ljudima, te je podrška tim projektima u ovom kantonu izrazito potrebna - kazao je Čomor i dodao:

- Svima nama je poznato da je teret migrantske krize u Bosni i Hercegovini podnio Unsko-sanski, Kanton Sarajevo i dijelom Tuzlanski kanton. Nemam informacija da je Zapadnohercegovački kanton podnio bilo kakav teret migrantske krize te pozivanje na migrantsku krizu kako bi se pravdalo uvećanje na 9.000.000 KM za mene je potpuno neprihvatljivo. Volio bih da imamo informacija o migrantima u tom kantonu.

Kaže kako je poznato ponašanje pojedinih komesara u Hercegovini prema migrantima.

- Zapravo, nama je poznato kako su se pojedini komesari u Hercegovini ponašali u toku migrantske krize, kada je komesar HNK napravio haos sa migrantima. Tada je na tunelu Ivan-sedlo na granici između Općine Hadžići i Konjica zaustavio konvoj koji je bio satima blokiran, gdje su bili odrasli i djeca, gladni, isprepadani, opkoljeni policijom. Tada je ministar sigurnosti Dragan Mektić tražio da se privede komesar MUP-a HNK, a jučer smo imali zastupnike HNS-a koji su opravdavali ponašanje komesara iz Hercegovine.

Kada je tako lahko davati novac FBiH drugim nivoima vlasti, nije mi jasno kako se proteklih godina nije pomogao MUP Kantona Sarajevo kako policajci ne bi hodali poderanih cipela, odjeće... Bili bi sigurno bolje opremljeni - kazao je Čomor.