Podsjećamo, Općinsko vijeće Novo Sarajevo smijenjenilo predsjedavajućeg Roberta Plešea i dopredsjedavajućeg Nijaza Džaku.

- Nesuvisle rasprave na sjednicama Vijeća, svađe, prijetnje, incidenti do zvanja policije, sa vrlo malo konkretnih stvari bitnih za poboljšanje uslova življenja građana su nešto što opisuje dosadašnji mandat ovog saziva Općinskog vijeća.

Načelnik koji je najmanje na poslu, njegov savjetnik koji je ustvari bio načelnik umjesto načelnika, koji je sada postavljen za sekretara u JP ONSA da "popravlja" štetu koju je napravio njegov kadar za direktora, nisu bila predizborna obećanja pomenutih. Građani sve ovo znaju, a Lokalni izbori će ubrzo - rekao je Senad Kapo, predsjednik Općinskog odbora Demokratske fronte Novo Sarajevo.