Efendić je na konferenciji za novinare podsjetio da je početkom juna odlukom Vlade Federacije BiH utvrđeno da je projekt izgradnje gradskog autoputa - brze ceste u Sarajevu od javnog interesa za Federaciju BiH.

Dodao je da ova općina već dvije godine pokušava stupiti u kontakt s Vladom FBiH kako bi se se usaglasili oko ovog projekta, odnosno kako bi usaglasili način na koji bi on trebao biti realiziran. Naveo je da su dva puta imali sastanak sa svim akterima, da je dogovoreno da se formira zajednička radna grupa, ali da do toga nikada nije došlo.

Efendić je rekao da su Ceste FBiH objavile tender za odabir projektanta za gradski autoput - brzu cestu, bez saglasnosti i konsultacija s lokalnom zajednicom. Nakon toga su, kako je dodao, Ceste FBiH potpisale ugovor za projektovanje gradskog autoputa sa tri firme, dodajući da je naročito indikativno kojim firmama je dodijeljen taj posao, te da u tome postoji i sukob interesa.

Efendić je naveo da iz Cesta FBiH predlažu tri varijante za izgradnju, ali da nijedna nije prihvatljiva, niti adekvatna.

  - Svako od tih rješenja bi dijelilo našu općinu na dva dijela i postavljalo barijere između građana. Mi nismo protiv gradskog autoputa. Mi smo za to, ali za onaj koji će imati više uključenja i isključenja i koji će moći koristiti okolno stanovništvo -  istakao je Efendić.