Za rezoluciju su glasala 523 zastupnika Evropskog parlamenta, dok je njih 78 bilo protiv.

EP snažno žali zbog činjenice da Srbija još uvijek nije uskladila sankcije EU nakon ruske invazije na Ukrajinu i naglašava da je Srbija jedna od rijetkih evropskih zemalja koje se ne pridržavaju sankcija EU-a protiv Rusije.

Nova Vlada poziva se da nedvosmisleno pokaže privrženost evropskim vrijednostima, standardima i pravilima i da se hitno uskladi sa odlukama i pozicijama EU u vanjskoj i sigurnosnoj politici, uključujući i sankcije Rusiji i Bjelorusiji.

Evropski parlament poziva Srbiju da ponovo procijeni svoju ekonomsku saradnju sa Rusijom. Spomenuta je vojna saradnja sa Rusijom, koja je između 2015. i 2021. porasla za 70 posto zahvaljujući kupovini vojne opreme iz Bjelorusije, Rusije i Kine.

- EP poziva Srbiju da preispita svoje odnose sa Rusijom u oblasti odbrambene politike i da prekine oblike vojne saradnje sa Rusijom, kao što je "regionalni humanitarni centar" u Nišu - stoji u tekstu rezolucije EP o Srbiji, usvojene na današnjoj plenarnoj sjednici u Strazburu.

Izražava se i zabrinutost zbog navoda o prisluškivanju ruske opozicije u Beogradu od strane srpskih vlasti, kao i zbog uspostavljanja radne grupe za borbu protiv "obojenih revolucija", od strane srpske i ruske vlade, čiji svrha i ciljevi ostaju nejasni.

U tekstu usvojene rezolucije stoji da Evropski parlament izražava podršku budućem članstvu Srbije u EU i poziva vlast da pokaže političku volju za preduzimanje reformi, posebno onih koje su povezane sa vladavinom prava.

Tekst podvlači da je proces pristupanja orijentisan na rezultate i reforme i da se zasniva na daljem usklađivanju sa vladavinom prava, dobrim upravljanjem, osnovnim pravila i poštovanjem evropskih prava i vrijednosti.

Međutim, zastupnici izražavaju zabrinutost zbog "veoma ograničene vidljivosti" procesa evropskih integracija u Srbiji i ponavljaju poziv kako vlastima u Srbiji, tako i Evropskoj službi za vanjske poslove (EEAS) i državama članicama EU da sprovode "aktivniju i djelotvorniju strategiju komunikacije o prednostima proširenja EU i o podršci koja se daje kroz finansiranje EU".

U dokumentu se navodi po prvi put da je međusobno priznanje Srbije i Kosova rješenje za dijalog Beograda i Prištine. Dio rečenice u rezoluciji u kojoj se nalazi poziv Srbiji i Kosovu da postignu sporazum o normalizaciji odnosa "zasnovan na međusobnom priznanju", dodat je preko amandmana koji je podneo Lukas Mandl, zastupnik Evropske narodne partije.