Poručuje da neistine koje iznosi "građanin Imamović nemaju nikakve veze sa njegovim članstvom u Upravnom odboru Fondacije za kinematografiju".

- Ja nemam nikakvu političku funkciju, osim što sam član jednog od organa stranke SDA, i stoga nisam u sukobu interesa kao član Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju. Svoje laži i klevete građanin Imamović morat će dokazati na sudu – poručio je Hadžihafizbegović.

Režiser Ahmed Imamović zatražio je zvanično od Vlade Federacije BiH da smijeni Emira Hadžihafizbegovića sa mjesta člana Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju FBiH, uz napomenu da on ne ispunjava uvjete za tu poziciju.

Imamović je u svom zahtjevu Vladi FBiH istakao da Hadžihafizbegović ne ispunjava uvjet kojim je određeno da kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora, ne smije biti na funkciji u političkoj stranci.

Dodao je da je on pozicioniran na visokoj funkciji u političkoj stranci, odnosno na funkciji člana Predsjedništva političke stranke, te stoga njegovo imenovanje za člana UO Fondacije nije zakonito.

- O njegovoj funkciji u političkoj stranci Vam i ne trebam nešto posebno navoditi jer Vam je to vrlo dobro poznato s obzirom na to da ste članovi istog organa iste političke stranke - navodi Imamović u dopisu upućenom federalnom premijeru Fadilu Novaliću.