GSHL, kompanija Indijaca Pramoda Mittala koja je suvlasnik GIKIL, nalazi se u likvidaciji, a na tu odluku uložena je žalba pred Visokim sudom pravde.

- Ukoliko žalba bude neuspješna, kapital GSHL-a u GIKIL-u, koji iznosi 32 miliona maraka, pripast će likvidatorima, koji će dobiti i upravljačka prava u našoj državnoj kompaniji - pojašnjava direktor Koksno-hemijskom kombinata (KHK) LUkavac, državne firme koja je uz GSHL suvlasnik GIKIL-a.

Podsjećamo, 2003. godine Vlada TK je, u ime državne kompanije KHK, potpisala ugovor o strateškom partnerstvu sa GSHL-om i dala mu na upravljanje svoj udio od 67 posto u kompaniji GIKIL, koji je stvoren kao zajednička kompanije KHK i GSHL-a. GSHL je time dobio većinska upravljačka prava, iako ona nikad nisu bila srazmjerna vrijednosti kapitala koji je GSHL imao u GIKIL-u.

Nezvanično, dugovi GSHL-a prema drugim firmama iznose oko 100 miliona eura i zbog toga je ova kompanija ušla u likvidaciju. Hoće li žalba na tu odluku biti uvažena, zavisi od sudija na otoku Man, koji će na osnovu novčanih garancija GSHL-a, procijeniti može li kompanija Pramoda Mittala vratiti svoje dugove.

Dakle, ako GSHL preživi, Indijci će ostati u GIKIL-u dok oni sami ne odluče drugačije. U protivnom slijedi ulazak likvidatora, koji će raspolagati sa 32 miliona maraka koliko je GSHL unio u GIKIL, ali i još važnije, upravljačkim pravima, koja su im pripala na osnovu ugovora s Vladom TK iz 2003 godine.