Zastupnicima su se obratili i predstavnici zdravstvenih ustanova u KS, nakon čega su im zastupnici u Skupštini KS uputili određena pitanja.

Zastupnica u Skupštini KS Bibija Kerla uputila je pitanje Ameli Kečo, direktorici JU Dom zdravlja Sarajevo, u vezi sa Covid call centrom, gdje je navela da se građani žale da se pozivi prema Covid call centru naplaćuju. Kerla je istakla da smatra da pozivi ove vrste trebaju biti besplatni.

Kečo je istakla da bi za takvo nešto trebali imati dozvolu Regulatorne agencije za komunikaciju (RAK).

- Mi smo dobili odgovor od BH Telecoma da mi ne možemo dobiti besplatne pozivne brojeve, a da se ne obratimo RAK-u za dobijanje dozvole. To bi otprilike trajalo dva do tri mjeseca. Mi možemo uvesti isključivo ovu vrstu poziva gdje se troškovi dijele između korisnika usluga i pozivaoca, a tarifa je 0,049 feninga za pozivaoca - odgovorila je Kečo.