- Kabinet potpredsjednika Federacije BiH u mandatu pokojnog Svetozara Pudarića pokrenuo je ovu inicijativu, a u tu svrhu su još 2012. godine doznačena i određena sredstva iz budžeta Kabineta u budžet grada Sarajeva za izradu idejnog rješenja izgradnje spomenika. Nažalost, do današnjeg dana nije bilo volje ni senzibiliteta da se bilo šta uradi po tom pitanju - navodi se u saopćenju gradonačelnice Sarajeva i potpredsjednika FBiH.

Navodi se da je na sastanku gradonačelnica Karić izrazila spremnost da u saradnji sa potpredsjednikom Dunovićem pokrene rješavanje ovog problema kako bi se "skinula hipoteka odgovornosti s sugrađana i časne odbrane grada Sarajeva, a ubijenim žrtvama na taj način odala počast".

S tim u vezi dogovoreno je da grad što prije raspiše javni poziv za idejno rješenje spomenika, a Dunović je izrazio spremnost da finansira izgradnju pristupne staze i spomen-ploče.

Dunović je uputio gradonačelnici iskrene čestitke povodom izbora na tu vrlo odgovornu poziciju te je izrazio zadovoljstvo što je gradonačelnica Karić prihvatila njegov poziv na sastanak o pitanju koje se godinama ne rješava.

- Zajednički je sa sastanka poručeno da će se u narednom periodu učiniti sve da se započne izgradnja spomen-obilježja žrtvama, jer bi na taj način Sarajevo pokazalo jedan otklon od onoga što se desilo na Kazanima u smislu distanciranja grada Sarajeva i građana te Armije BiH, koja je u jednoj časnoj borbi branila grad i državu - naglašeno je u saopćenju.