Podsjećamo, ljudi su ovaj lijek kupovali po cijeni od 1.300 KM do 2.800 KM.

VEZANI TEKST - Tocilizumab za teške Covid-pacijente u Sarajevu je 2.800 KM, u Istočnom Sarajevu 1.300 KM, a u TK je besplatan

Početkom aprila, kantonalni ministar zdravstva Haris Vranić je izjavio da je novac osiguran i da će lijek biti nabavljan prema potrebama bolničkih ustanova. U Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nam pak pojašnjavaju da osigurana osoba može ostvariti pravo na tocilizumab pod uvjetom da je njegovo korištenje odobrila Komisija za lijekove bolnice u kojoj se osigurana osoba liječi, i to na teret bolnice!

Zdravstvena ustanova je obavezna osigurati lijek

- Lijek tocilizumab ne čini sastavni dio listi lijekova Kantona Sarajevo, pa tako ni Bolničke Liste lijekova Kantona Sarajevo koja sadrži lijekove koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Osiguranici Kantona Sarajevo za vrijeme liječenja u ugovornim zdravstvenim ustanovama bolničkog nivoa zdravstvene zaštite imaju pravo, pored lijekova utvrđenih Bolničkom listom lijekova, na korištenje lijekova sa Pozitivne A i Pozitivna B liste lijekova kao i Magistralne liste lijekova - navode iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i dodaju:

- Ukoliko za liječenje osigurane osobe nije dovoljan asortiman lijekova utvrđen listama (Bolnička, Pozitivna A, Pozitivna B i Magistralna lista lijekova) osigurana osoba može ostvariti pravo na lijek, pod uvjetom da je potrebu korištenja lijeka odobrila Komisija za lijekove bolnice u kojoj se osigurana osoba liječi, i to na teret sredstava bolničke zdravstvene ustanove koja je obavezna osigurati nabavku lijeka.

VEZANI TEKST - Lijek tocilizumab za teške Covid-pacijente još nije na listi lijekova u KS, Vranić šuti

Tako smo, primjera radi, u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" upitali šta se promijenilo nakon najava ministra Vranića da će se lijek tocilizumab distribuirati prema bolnicama, da li oni sada pacijentima daju besplatno ovaj lijek, odgovora nismo dobili. U početku nam je rečeno da je direktor Ismet Gavrankapetanović u gužvi, a kasnije nisu odgovarali na naše dopise.

Podsjećamo, kantonalni ministar zdravstva Haris Vranić je početkom aprila kazao i kako se građani mogu javiti Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da im se refundira novac za lijek tocilizumab koji su kupovali. Dodao je da to mogu učiniti uz validan račun iz apoteke i ljekarskim dokazom da su ga iz bolnice tražili.

Reguliše se formalno-pravni osnov za refundaciju

U Zavodu zdravstvenog osiguranja KS, što se tiče refundacije, kazali su nam da Ministarstvo zdravstva KS treba prvo da formira Komisiju za refundaciju lijekova.

- S obzirom na to da je usvojenim amadmanima na Finansijski plan Zavoda za 2021. godine formirana posebna pozicija za refundciju skupih lijekova za liječenje COVID-19 u iznosu 650.000 KM u toku je regulisanje formalno-pravnog osnova i definisanje neophodne dokumentacije koja će biti potrebna za refundaciju sredstava osiguranicima koji su nabavljali ovaj lijek. U skladu sa izmjenama Odluke o listi lijekova KS od 11.3.2021. godine je i utvrđena obaveza Ministarstva da formira Komisiju za refundaciju lijekova koji nisu obuhvaćeni Federalnom listom lijekova, kao i Bolničkom listom lijekova, a evidentirani su kao potrebni za liječenje osiguranika - kazali su nam u Zavodu.