- Opunomoćeni advokati Centralne banke dostavili su Općini Centar, odnosno općinskom načelniku i predsjedavajućem Općinskog vijeća opomenu pred tužbu zbog neizvršavanja zaključenog ugovora – kazali su za Faktor iz Centralne banke BiH.

Već nekoliko godina vodi se spor između Općine Centar i Centralne banke BiH, koja je u parku Hastahana kupila dio zemljišta 2019. godine za 4,7 miliona maraka, a sve je odobrilo tadašnje Općinsko vijeće Centar Sarajevo. U međuvremenu došlo je do smjene vlasti na izborima i aktuelna vlast Centralnoj banci BiH odbila je zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju poslovnog objekta u Hastahani, ulici Kranjčevićeva u Sarajevu. Nakon toga Općina Centar je nudila zamjenske lokacije Centralnoj banci, a ni jedna nije bila u njenom vlasništvu. 

Iz Centralne banke BiH poručuju da su pokazali dobru volju u vezi s razmatranjem alternativne lokacije za izgradnju poslovnog objekta Glavne jedinice CBBiH. Međutim, Općina Centar nije ispoštovala dogovorene uvjete za koje je tvrdila da će ih ispoštovati, niti je dala bilo kakve garancije CBBiH da je takav aranžman pravno moguć i siguran za CBBiH, pa su odlučili uputiti opomenu pred tužbu.

- Niti jedna od potencijalnih alternativnih lokacija nije isključivo vlasništvo Općine Centar. S obzirom na to da od četiri potencijalne lokacije oko kojih se u prethodnom periodu polemisalo, tri ne ispunjavaju nikakve uvjete za zamjenu. Jedina potencijalno moguća lokacija je kvadrant A, odnosno lokacija iza Unitic poslovnih nebodera. Ni ta lokacija nije u potpunosti u vlasništvu Općine Centar. I pored te činjenice, na sastanku od 19.10.2021. godine, CBBiH je dala jasne uvjete i rokove koji se moraju ispoštovati kako bi se ozbiljnije pristupilo rješavanju zamjene lokacija. Međutim, do danas Općina nije poduzela nikakve konkretne korake, nije ispunila rokove niti uvjete, niti može garantovati CBBiH da bi takva zamjena lokacija bila sigurna, prihvatljiva i finansijski isplativa – ističu iz Centralne banke BiH.

Pregovori oko zamjenske lokacije uglavnom su se odigravali preko medija pisanjem saopćenja i bili su bezuspješni, a iz Centralne banke poručuju.  

- I pored izuzetno visokog nivoa razumijevanja koje CBBiH ima prema situaciji u kojoj se nalazi Općina Centar, uz tolerisanje potpuno neosnovanog odugovlačenja procedure izdavanja urbanističke saglasnosti, uvažavajući u potpunosti i potrebe i želje građana na području MZ Marijin Dvor, naglašavamo da CBBiH podjednako vodi računa i o svim građanima Bosne i Hercegovine. Naša je dužnost i obaveza da osiguramo nesmetano poslovanje banke i izvršavanje njenog zakonskog mandata.

U situaciji u kojoj je CBBiH legalan i savjestan vlasnik parcele, sa vlasništvom 1/1, koja je kupljena sa isključivom namjerom građenja, i kojoj se na svaki mogući način otežava i onemogućava uživanje njenih prava, za svaku osudu je odnos Općine Centar prema CBBiH, ali i jasna nesposobnost nadležnih općinskih službi da odgovore zahtjevima CBBiH, što je jedini i isključivi razlog zbog kojeg nije došlo do zamjene lokacija.

Naglašavamo da je žalba CBBiH protiv Rješenja Općine Centar kojim se odbija zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti prihvaćena kao osnovana. Postupak je vraćen Općini Centar na ponovno odlučivanje. Evidentno je kršenje zakonskih rokova za postupanje po zahtjevu CBBiH te neosnovano i svjesno odugovlačenje postupka koji je u nadležnosti Općine Centar.

CBBiH koristi sve raspoložive pravne mehanizme za zaštitu svojih legitimnih interesa.

- Nadležnom Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišta, upućena je žalba zbog nedonošenja rješenja za izdavanje urbanističke saglasnosti u zakonskom roku (šutnja uprave) od Općine Centar Sarajevo. Zakonski rok za rješavanje zahtjeva Centralne banke u ponovljenom postupku istekao je još polovinom januara 2022. godine – poručuju iz Centralne banke BiH.