VEZANI TEKST - Ukoliko se usvoji zakon, evo kolike će biti kazne u KS za govor mržnje

Predlagač zakona, samostalni zastupnik Damir Marjanović, o tome kaže:

- To će biti u nadležnosti suda, kao i za svaki drugi zakon iz ovog spektra. Isto će se dešavati kad je u pitanju primjena zakona, znači sud.

Među komentarima na ovaj predloženi zakonski akt ima i onih koji smatraju da je ovo povratak verbalnog delikta. Marjanović smatra da je to pogrešna percepcija.

- Verbalni delikt u prethodnom sistemu bio je osmišljen da zaštiti vladare i političku elitu od građana. Ovaj zakon je usmjeren ka tome da zaštiti građane Kantona Sarajevo, pa čak i od onih koji su na vlasti. Stoga sumnjam da će neko od zastupnika potencirati takvo tumačenje - stav je Marjanovića.

Podsjetimo, Prijedlog zakona sadrži i predviđene kazne u slučaju činjenja nekog od navedenih djela.

VEZANI TEKST - Dević: Klub SDA neće podržati Marjanovićev prijedlog jer nije usklađen sa krivičnim zakonima BiH i FBiH

- Član jedan predviđa kaznu zatvora do tri godine za onoga ko putem radija, novina, televizije, kompjuterskog sistema ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema grupi ljudi ili pripadniku grupe zbog rasne, vjerske, nacionalne ili druge pripadnosti.

Ko organizuje ili vodi grupu od tri ili više osoba radi počinjenja navedenih djela kaznit će se zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina, a ko učestvuje u udruženju radi činjenja navedenih djela kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine - navodi se u Prijedlogu zakona.

Mahir Dević, šef Kluba zastupnika SDA u Skupštini KS, za Faktor je najavio da ova stranka neće podržati predloženi dokument.

- Ovaj Prijedlog zakona nije usklađen sa krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, a morao bi biti. Dalje, ne možemo uvoditi praksu da tretiranje nekog krivičnog djela propisujemo kantonalnim zakonom jer bi to stvorilo pravni haos - istakao je Dević.