S izabranim kandidatima – kadetima MUP-a RS-a će, kako je saopćeno, biti zaključeni posebni ugovori o regulisanju međusobnih obaveza, kojim će se, između ostalog, kadeti obavezati da će po završetku osnovne policijske obuke obavljati poslove policijskog službenika najmanje pet godina u organizacionim jedinicama Ministarstva.

Sve potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet stranici Uprave za policijsku obuku. Konkurs je otvoren do 25. marta 2020. godine.