Admir Džubur, novi je predsjednik FK Željezničar, nakon što je dobio jednoglasnu podršku delegata Skupštine, koja je danas nastavljena u Sarajevu (prekinuta prije dvije sedmice).

Nakon imenovanja, predsjednik Džubur je predložio kandidate za članove Upravnog odbora koji su jednoglasno prihvaćeni. UO će u narednom periodu činiti: Jasmin Badžak, Mirza Ustamujić, Abdurahman Drkić, Muris Bečirčić, Kenan Ademović i Selen Balić.

Uslijedilo je biranje novog Nadzornog odbora FK Željezničar, a prijedloge su dostavili članovi Skupštine. Nakon obraćanja kandidata, delegati su glasali i odabrali novi NO koji će činiti predsjednik NO, Damir Ablaković i članovi Senaid Topuz i Mustafa Nurko.

Nakon odabira novog rukovodstva FK Željezničar govorilo se o narednoj sjednici Skupštine koja će biti Izborna. Imenovana je Komisija koja će odabrati nove delegate u Skupštinu FK Željezničar. Izborna sjednica će se održati krajem tekuće ili početkom naredne godine.