Za njih je u toku kolektivni godišnji odmor koji će trajati do kraja augusta, ali pitanje je da li će više i imati sjednica jer u septembru će uslijediti predizborna kampanja pred oktobarske izbore u našoj zemlji.

Kada se pogledaju brojke, najviše je od januara do juna ove godine naplatio delegat Edim Fejzić (Bosanska narodna stranka) i to 33.640 KM.

Iza njega je, kada je riječ o ukupnim primanjima, Tomislav Martinović (HDZ), predsjedavajući Doma naroda FBiH, koji je u prvih šest mjeseci inkasirao više od 30 hiljada KM. Zatim, po više od 28.000 KM inkasirali su Tomislav Mandić (HDZ) i Mladen Lonić (SDP).

Ivo Tadić (HDZ) 27.429 KM, Nijaz Musić samostalni delegat 26.815 KM, Daliborka Milović Liberalna stranka 25.987 KM, Aleksandra Štrbac (SNSD) 24.000 KM, Damir Džeba (HDZ) 22.999 KM...

Primanja svih delegata možete pogledati ovdje

Samo na ime plaća za ovih šest mjeseci inskasirali su od 12 hiljada do 21.000 KM. Za njihove plaće ukupno je izdvojeno 853.011 KM.

Za odvojeni život delegata u prvih šest mjeseci ove godine izdvojeno je 83.370 KM. Za smještaj 21.800 KM, Za prijevoz u četiri vikenda 43.332 KM. Za paušale im je isplaćeno 69.102 KM.

Za regres je izdvojeno 24.957 KM. Regres po delegatu iznosi 531 KM, skoro kao minimalna plaća u Federaciji koja je 534 KM.

Za rad neprofesionalnih delegata kojih je sedam, a koji imaju pravo samo na paušal i naknade kod rada u komisijama, izdvojeno je 24.404 KM.