Članovi Komisije razgovarali su sa čelnicima Agencije o aktivnostima u ovoj, ali i planovima za narednu godinu.

- Ovo je prvi u nizu terenskih ureda koje smo obišli. Vrlo je važno da jedna ovakva institucija funkcioniše ovdje u Brčko Distriktu. Ovo je jedna od tačaka gdje je vrlo važno pokazati postojanje državnih institucija jer je Brčko Distrikt pod direktnom ingerencijom države Bosne i Hercegovine. Moram reći da sam zadovoljan s onim što sam čuo od ljudi, a svakako ono na šta trebamo utjecati je da pokažemo građanima Brčko Distrikta i Bosne i Hercegovine i da ustvari dajemo sve od sebe da se normalizuju odnosi u BiH, političke tenzije da se spuste i da se vrate sve priče o odlučivanju u institucije sistema - kazao je Nikšić nakon sastanka.

Na sastanku je još jednom naglašeno da su ovakve posjete organima i institucijama koje prirodom svoje djelatnosti potpadaju u nadležnosti Komisije važan element efikasnog parlamentarnog nadzora.

Nikšić i Jusufović su se na terenu na najdirektniji način upoznali sa konkretnim radom uposlenika Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, te sagledali realno stanje na terenu iz ugla nadležnosti koje ima Zajednička komisija za nadzor nad radom OSA-e BiH.

Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajnо-sigurnosne agencije BiH i čelnici Agencije su ovakve posjete ocijenili kao veoma korisne. Posjeta je, inače, organizirana u skladu sa Godišnjim planom aktivnosti Zajedničke komisije za nadzor nad radom OSA-e BiH, saopćila je OSA.