Ukazao je da ove godine pomoć kantonima i općinama ide u iznosu od 200 miliona KM, da će za uvezivanje staža ići 4,5 miliona KM. Osvrnuo se i na puteve kazavši da je za kapitalne projekte u toj oblasti predviđeno 260 miliona KM.

- Ušli smo u još jednu izazovnu godinu, a koja je uvjetovana vanjskim faktorima. Kada smo počeli obuzdavati pandemiju, počela je ukrajinska kriza. Osjećam neopisivu bol i tugu zbog gubitka života nedužnih ljudi, nadam se da će se kriza što prije završiti - uvodne su riječi Novalića.

"Očekujemo rekordan broj zaposlenih" 

Dodaje da bez obzira na izazove Federacija ima razlog za optimizam.

- Danas predlažem najveći budžet u historiji u FBiH. Naime, 2021. je bila najuspješnija za Federaciju BiH. Preliminarni rezultati kažu da realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) će se kretati između šest i sedam posto i znat ćemo to za koji dan. Naša privreda nikada ranije nije proizvela više roba i usluga nego prošle godine. Pored toga, skoro smo uspjeli vratiti sva radna mjesta izgubljena pandemijom.

Očekujem da će ova godina biti rekordna kod broja zaposlenih, nadam se da će Parlament FBiH usvojiti i nove fiskalne zakone, time povećati stepen konkurentnosti naše privrede - rekao je Novalić.

Podsjetio je da je u 2020. i 2021. godini za ublažavanje negativnih posljedica pandemije izdvojeno 850 miliona KM, pola milijarde otišlo je kantonima i općinama.

- Povećali smo i minimalnu plaću u FBiH, a nikada se nije desilo ranije da penzioneri dva puta u jednoj godini dobiju pomoć. Pomažemo i osjetljive kategrije. Imat ćemo anketu o potrošnji domaćinstava koja će pružiti bolju sliku o ekonomskom stanju porodica u FBiH. Inflacija u ovom momentu predstavlja jedan od najvećih izazova i direktna je posljedica pandemije i rata u Ukrajini, poremećaja nastalih u lancima snabdijevanja, globalnih cijena nafte.

Poduzimamo napore da rast cijena barem ograničimo koliko je moguće. Za ovu godinu planiramo interevencije kada su u pitanju cijene brašna, a putem robne rezerve. Za poljoprivredu je predviđeno 106 miliona KM. Budžet iznosi pet milijardi 597 miliona KM i 618 hiljada KM. Povećan je za 116 milina KM u odnosu na prošlogodišnji - rekao je Novalić.

Kaže kako je potreba za zaduženjem značajnije smanjena.

Značajno zaduženje RS-a

- Kada je u pitanju vanjsko zaduživanje, ukupno iznosi 300 miliona KM i obuhvata sredstva od Evropske komisije i to dvije tranše od po 150 miliona KM. Neto efekat je svega 220 miliona KM zaduženja. Javni dug je u 2021. iznosio 29 posto našeg BDP-a, 14 posto otpada na nivo FBiH. Ovaj udio će se dodatno smanjiti nakon što budu objavljeni novi podaci o BDP-u. Naime, 37,2 posto iznosi je dug na nivou BiH, a što je rezultat značajnog zaduženja RS-a - rekao je Novalić.

Dodao je da je za pomoć nižim nivoima vlasti, kantonima, planirano 200 miliona KM, dok je za općine 39 miliona KM, od čega 10 miliona KM kao finansijska pomoć budžetima.

- Dakle, 29 miliona KM ide na sufinansiraje kapitalnih projekata na nivou gradova i općina. U protekle dvije godine kantonima i općinama je dodijeljeno 460 miliona KM kroz direktno finansiranje i pomoć. Kantoni mogu preuzeti veći dio tereta kod oporavka privrede i zaštite ranjivih kategorija. Ide 15 miliona KM za stambeno kreditranje mladih. Za uvezivanje staža 4,5 miliona KM. Od 2015. do danas omogućili smo da se za 5.000 radnika uveže staž i da odu u penziju - rekao je Novalić.

Dotakao se i puteva.

- Ide 260 miliona KM sa nivoa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, od čega 229 miliona KM za izgradnju autocesta i brzih cesta. Počet ćemo sa izgradnjom 60 kilometara autoputa uključujući probijanje tunela Prenj ove godine. Počet će se i sa izgradnjom dijela autoputa Tuzla - Orašje koji će biti dio autoputa Sarajevo - Begrad - rekao je Novalić.