Sadmir Alibegović, predsjednik Udruženja logoraša Sanski Most, rekao je da su obilježavanje godišnjice organizovali Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni savez udruženja logoraša Banja Luka te udruženja logoraša Prijedora, Kozarca i Sanskog Mosta.

- Danas, kao i svakog ranijeg 5. augusta, na lokalitetu jame Hrastova glavica smo obilježili dan sjećanja na nevino ubijena 124 Bošnjaka i Hrvata s područja općine Prijedor, koji su na zvjerski način ubijeni na toj lokaciji - kazao je Alibegović za Birn i dodao da su na obilježavanju bili prisutni građani Sanskog Mosta i porodice ubijenih Prijedorčana.

On je objasnio da se egzekucija logoraša iz Keraterma i Omarske desila 6. augusta, ali da su žrtve odvedene iz ovih logora 5. augusta.

- Spisak odvedenih iz Omarske je pročitao vozač predsjednika Kriznog štaba Prijedora, a predsjednik Kriznog štaba je odgovarao. Niko drugi nije odgovarao - rekao je Alibegović, dodavši da su egzekuciju i samo praćenje i dovođenje na područje općine Sanski Most izvršili pripadnici Specijalnog voda policije Prijedora.

Alibegović je kazao da je na ovoj lokaciji izgrađeno i spomen-obilježje uz pomoć Udruženja žena "Izvor" iz Prijedora te da su 1998. godine izdvojena sredstva i napravljen pristupni put na ovom lokalitetu, kada je otkrivena jama duboka 25 metara kod sela Podvidača.

Sud Bosne i Hercegovine je osudio 20 osoba na ukupno 352 godine zatvora za zločine počinjene u Prijedoru, dok je devet osoba oslobođeno optužbi. Neki predmeti procesuirani su u Banjoj Luci i Beogradu, dok je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) osudio ukupno 18 osoba na 276 godina zatvora.