Konkurs je objavljen danas, 13. oktobra 2020. godine, namijenjen je za kandidate sa završenim fakultetom iz civilstva i dostupan je web i Facebook stranici Ministarstva odbrane BiH.

Konkurs daje mogućnost da najbolji kandidati sa završenim fakultetom mogu biti izabrani i iz građanstva i iz redova vojnika i podoficira OS BiH, a između ostalih uslova, potrebno je da kandidati koji se prijavljuju iz civilstva u vrijeme prijema u OS BiH na dan 1. januara 2022. godine nisu stariji od 27 godina, odnosno za kandidate koji se prijavljuju iz OS BiH da 1. januara 2022. godine nisu stariji od 35 godina.

Na ovaj način Oružane snage BiH podmlađuju svoj oficirski kadar, pri čemu je proces odabira i obuke zasnovan na najsvremenijim metodama i maksimalno kvalitetan. Istovremeno daje se mogućnost mladim građankama i građanima Bosne i Hercegovine kao i pripadnicima OS BiH koji ispunjavaju uslove, da postanu oficiri OS BiH.

Prilikom testiranja, provjera, selekcije i izbora za prijem u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH, vodit će se računa o poštivanju principa transparentnosti, pravičnosti i istih mogućnosti, te neće biti diskriminacije ni po kojem osnovu. Nakon zavšenog procesa odabira, ugovor za osnovnu oficirsku obuku će biti potpisan sa ukupno 36 kandidata, saopćilo je Ministarstvo odbrane BiH.

Kandidati koji završe oficirsku obuku će imati privilegiju da budu primljeni u OS BiH i pritom  izvršavaju velik broj različitih, interesantnih i zahtjevnih zadataka, konstantno se obučavaju, usavršavaju i napreduju u službi.

Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja i dostupan je na web stranici MO BiH.