Pojasnila je da je Memija bio član UO Javnog RTV servisa BiH, a njegova djeca su obavljala funkciju u preduzeću Foto Art Sarajevo koje je tokom 2017, 2018, 2019. i 2020. godine sklapalo ugovore ili poslovalo sa institucijama koje su finansirane iz budžeta u iznosu većem od 5.000 KM.

VEZANI TEKST - Čović kažnjen zbog sukoba interesa jer je HNS dobio budžetski novac, i Nešiću će odbijati 10 posto od plaće

- Izrečena mu je sankcija obustave dijela isplate plaće u iznosu od deset posto koju ostvaruje kao član UO Javnog RTV servisa, na period od dva mjeseca. On ima pravo žalbe – dodala je Pekić.

Sukob interesa Komisija je utvrdila i kod Zaima Backovića, dok je bio zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, zatim kod Asje Nikšić dok je bila savjetnica šefa ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, te kod Seada Jusića dok je bio zamjenik ministra odbrane BiH.

Bez kazni 

No njih Komisija nije kaznila jer više ne obavljaju nikakve funkcije.

- Utvrđeno je da je Backović, dok je bio zastupnik u periodu od 2014. do 2018. godine, istovremeno bio član skupštine privatnog preduzeća Unioninvest, koje je 2015, 2016. i 2017. godine poslovalo ili sklapalo ugovore sa institucijama koje se finansiraju iz budžeta u iznosu većem od 5.000 KM. Ali s obzirom na to da Backović više ne obnaša nijednu funkciju, izricanje sankcije nije svrsishodno i izvrešenje sankcije nije moguće. Ipak, suštinski je važno što je Komisija utvrdila sukob interesa. Komisija u to vrijeme nije radila i došlo je do vakuuma – rekla je Pekić.

U slučaju Seada Jusića utvrđeno je da je dok je bio zamjenik ministra odbrane BiH, njegova kćerka 2017, 2018. i 2019. godine bila v. d. izvršnog direktora u preduzeću "Unsko-sanske šume". I u njegovom slučaju nije izrečena sankcija iz istih razloga kao kod Backovića.

Pekić je navela da je Asja Nikšić bila savjetnica šefa ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara u periodu od 2015. do 2019. godine, dok je njeg suprug bio član Skupštine i lice ovlašteno za zastupanje u firmi Samos Sarajevo, koja je u 2016, 2017. i 2018. godini sklapala ugovore ili poslovala sa institucijama koje se finansiraju iz budžeta, u iznosu većem od 5.000 KM.

Obustave postupaka 

Na svojoj posljednjoj sjednici, Komisija za odlučivanje o sukobu interesa BiH odlučila je obustaviti postupak protiv Damira Šišića kao pomoćnika direktora BH MAC-a.

Šišić je, kaže Pekić, dao ostavku na mjesto člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, što je bila pozicija zbog koje je bio u sukobu interesa.

Postupak je obustavljen i protiv Siniše Gatarića, zamjenika direktora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, jer nije bio predsjednik Karate saveza BiH u momentu kada su uplaćena sredstva ovom savezu.

- Također, Komisija je na sjednici pokrenula postupke za utvrđivanje eventualnog sukoba interesa kod Jelene Jovanić, Dragana Anđelića, Jakova Galića i Sanje Bijakšić – kazala je Pekić.

Osim Pekić, koja je zastupnica PDP-a u Parlamentarnoj skupštini BiH, Komisiju za odlučivanje o sukobu interesa čine zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Edin Mušić (SDA) i Mijo Matanović (HDZBiH), zatim delegati u Domu naroda bh. Parlamenta Munib Jusufović (SBB), Bariša Čolak (HDZBiH) i Sredoje Nović (SNSD), te, po funkciji, direktor i zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.