U Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" sutra će biti upriličena svečanost povodom puštanja u rad nove medicinske opreme na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku, aparata za magnetnu rezonancu (MRI) i CT aparata.

Novi aparat za magnetnu rezonancu je jačine 1,5 Tesla. Ovo je drugi uređaj za magnetsku rezonancu u Općoj bolnici i u velikoj će mjeri smanjiti liste čekanja za preglede i poboljšati mogućnosti dijagnostičkih pretraga.

Novi CT aparat posjeduje programe koji pored dosadašnje dijagnostike omogućavaju širenje spektra usluga, vremensko skraćenje pregleda, kao i smanjanje doze zračenja prilikom snimanja.

Finansijska sredstva za ovu investiciju je obezbijedila Vlada Kantona Sarajevo.

Također, istoga dana će biti otvorena i opservacija sa dnevnom bolnicom koja je opremljena modernom opremom za praćenje vitalnih funkcija pacijenata, saopćeno je iz Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš".