U rješenju kojim se donosi privremena mjera, i koje je u posjedu Faktora, navodi se da postupak mirenja između Sindikata radnika i menadžmenta nije okončan, te da sindikat i poslodavac nisu sporazumno utvrdili poslove koji se ne mogu prekidati tokom štrajka.

Rješenje o privremenoj mjeri kojom se zabranjuje štrajk, doneseno je na osnovu tužbe koju je u ime menadžmenta Rudnika podnio vršioc dužnosti direktora Kreke Husein Trumić.

Predsjednik Sindikata radnika Kreke Zuhdija Tokić kaže da su po istoj proceduri, kao i ovaj posljednji, do sada održani brojni štrajkovi.

- Imamo mi brutalan odgovor sistemu. Neće nas zaustaviti u našoj borbi za očuvanje dostignutih prava radnika - kaže Tokić.