Sporazume o iznosu osnovice za obračun plaća uposlenicima na budžetu KS za 2019. godinu u iznosu od 315 KM, potpisao je danas premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj sa predstavnicima sindikata.

U ime Sindikata policije Kantona Sarajevo,  Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Sindikata srednjeg obrazovanja, odgoja, nauke u kulture BiH-Kantonalni odbor Kantona Sarajevo srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH i sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika sporazume su potpisali predsjednici Mirza Hadžiabdić, Saudin Sivro, Faruk Bešlić, Samir Kurtović i Elvis Zornić.

Premijer Zolj je izrazio zadovoljstvo jer je dogovor sa sindikatima postignut prije utvrđivanja Nacrta budžeta KS za 2019. godinu u koji je ugrađena osnovica za obračun više plaće uposlenicima. Istakao je da su prethodno napravljene realne procjene od Ministarstva finansija KS.

-Ova Vlada je uradila sve što je trebalo kako bi se sporazumi postigli. Bit će potrebno povećati po ovoj osnovi rashode za narednu godinu, mi smo ih uračunali u Nacrtu budžeta, te se nadamo da će budžet i biti usvojen na vrijeme. Drago mi je da smo u kulturi dijaloga postigli ove sporazume i smatram da je riječ o realnom iznosu osnovice. Ukoliko Budžet bude rastao ostavljena je mogućnost novih pregovora sa sindikatima u narednoj godini - naglasio je premijer Zolj.

U ime Sindikata policije predsjednik Mirza Hadžiabdić je izrazio zadovoljstvo visinom osnovice.

- Vlada KS u posljednje četiri godine je postigla najveći stepen dijaloga sa sindikatima kada je riječ o povećenju plaća i uvjetima rada zaposlenika u Kantonu Sarajevo, ali i u donošenju značajnih propisa u radnopravnom zakonodavstvu. Želimo nastaviti sa sistemskim rješenjima koja će unaprijediti ambijent u kojem radimo i živimo - naveo je Hadžiabdić.

Istakao je da je Sindikat policije iskazao solidarnost sa ostalim sindikatima u smislu saglasnosti da osnovica za obračun plate bude jednaka za sve uposlenike, kao i datum isplate plata, dok je ostavljen prostor za unapređenje statusa policijskih službenika kroz kolektivni ugovor između Vlade KS i ovog sindikata.

Faruk Bešlić, predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja, odgoja, nauke u kulture BiH-Kantonalni odbor KS, u ime ovog sindikata, ali i drugih sindikata koji zastupaju interese oko 11.000 uposlenika u Kantonu, zahvalio je premijeru Zolju i ministrima u Vladi na transparentnoj i ispoštovanoj proceduri pregovora i jer je ona okončana prije utvrđivanja Nacrta budžeta.

- Devedeset posto članova Sindikata kojeg zastupam je pristao na ovaj dogovor sa Vladom. Ostaju nam pregovori o utvrđivanju nove osnovice za naredni period jer je ona još uvijek niža u odnosu na druge nivoe vlasti - naglasio je predsjednik Bešlić ovom prilikom, saopćeno je iz Vlade KS.