- Tereti se da je tokom juna i jula 2018. godine u svojstvu ministrice Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, bez opravdanog i na zakonu zasnovanog razloga odbila proslijediti na saglasnost Vladi Kantona Sarajevo odluku Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove Gerontološki centar o imenovanju Ismeta Skoke za direktora, iako je odluka donesena nakon zakonito provedene konkursne procedure – navedeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, te dodaju:

- Optužena je potom usmenim i pismenim putem neovlašteno naložila Upravnom odboru da ponište svoju odluku o imenovanju, čime je Ismetu Skoki onemogućeno da obnaša poziciju direktora na koju je izabran u zakonito provedenoj konkursnoj proceduri.

Iz Tužilaštva također navode da je za glavni pretres postupajuća tužiteljica predložila saslušanje osam svjedoka te izvođenje više od 50 materijalnih dokaza.