- Postoji osnovana sumnja da je Muhamedbegović obavljajući funkciju direktora Službe za zapošljavanje TK u oktobru 2018. godine postupao suprotno interesima službe i odredbama Pravilnika o radu institucije i bez raspisivanja javnog konkursa jednoj osobi pribavio korist u vidu zapošljavanja na neodređeno vrijeme - navodi se u saopćenju.

Pri tome je bio svjestan, dodaje se, da ne postupa u skladu sa zakonom i pravilnikom jer ta osoba ranije nije obavljala pripravnički staž u instituciji, što bi eventualno omogućilo njeno zapošljavanje bez raspisivanja konkursa uz prethodnu pozitivnu ocjenu mentora, nego je ranije obavljala stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa sa visokom stručnom spremom, a nakon zaključivanja ugovora o radu na neodređeno je raspoređena na radno mjesto sa srednjom stručnom spremom. Dakle, postupao je suprotno zakonskoj regulativi i odredbama pravilnika Službe i koristeći službeni položaj je drugoj osobi pribavio korist.

- U optužnici je nadležnom sudu predloženo da se Muhamedbegoviću izrekne sigurnosna mjera zabrane obavljanja rukovodećih i drugih odgovornih dužnosti u organima uprave i javnim ustanovama - saopćeno je iz Tužilaštva TK.

Podsjećamo, Tužilaštvo TK vodi još jednu istragu u vezi Službe za zapošljavenje TK, u skolopu koje su jučer uhapšeni bivša v. d. direktorice Fatima Budić i šef odjeljenja općih i pravnih poslova Šemsudin Hasanović.