Mandić je već danima bio u ovoj zdravstvenoj instituciji, u veoma teškom zdravstvenom stanju.

Rođen je 12. juna 1959. godine u Konjicu. U Konjicu je završio osnovnu školu i gimnaziju, a 1985. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci.

U Zagrebu 1998. godine je položio specijalistički ispit, a 2009. godine magistrirao na Medicinskom fakultetu u Mostaru, gdje je i doktorirao 2013. godine.

Radio je u Domu zdravlja Konjic od 1985. do 1993. godine, te na Odjelu ginekologije Kliničke bolnice Mostar od 1993. do 2005. godine. Od 2005. do 2007. godine je obnašao dužnost federalnog ministra zdravstva, a od 2007. do 2010. godine bio zastupnik i predsjedavajući Odbora za zdravstvo u Parlamentu FBiH.

Godine 2011. imenovan je pomoćnikom direktora za hirurške djelatnosti u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Na dužnost ministra zdravstva u Vladi Fadila Novalića stupio je u martu 2015. godine.