Od donošenja budžeta zavisi i povećanje penzija u ovom mjesecu za 11,1 posto.

Konstituirajuća sjednica Doma naroda FBiH je zakazana za 17. januar kada bi novi delegati trebalo da preuzmu mandate i da se imenuje novo rukovodstvo ovog doma. Naime, Dom naroda FBiH je taj koji daje konačnu riječ kod donošenja zakona, odnosno, budžeta FBiH.