- Ovo se prvenstveno odnosi na rektora Rifata Škrijelja, ali i sve članove njegove komisije ukoliko nastave da namjerno i tendenciozno zanemaruju uredan nalaz Kantonalne inspekcije za visoko obrazovanje, Ad hoc komisije Medicinskog fakulteta kao i jednoglasne odluke NNV Medicinskog fakulteta UNSA, kojima je neopozivo potvrđeno da je moj akademski put uredan - navela je.

Rektor Rifat Škrijelj, kako ističe, "uporno provodi politički motiviranu hajku, zloupotrebljavajući poziciju koju obnaša u namjeri da skrene pažnju javnosti sa vlastitog spornog akademskog napredovanja, a posebno sa nezakonito stečene diplome njegovog političkog šefa Elmedina Konakovića, što je dokazano inspekcijskim nalazom koji nikad nije dat na uvid članovima Senata".

- On također štiti i određen broj ljudi na UNSA kojima je davao protivzakonitu podršku u akademskom napredovanju, zbog čega je Tužilaštvo FBiH pokrenulo istragu i dostavilo podnesak Tužilaštvu Kantona Sarajevo zbog krivičnog djela zloupotreba  službenog položaja i ovlaštenja. Neprofesionalni i agresivni istupi rektora Škrijelja, i svih onih koji ga prate u tome, bit će zaustavljeni sudskim epilogom - saopćila je prof. dr. Sebija Izetbegović.