Kapidžić ističe da izgradnja Prve transverzale ostaje prioritet Vlade Kantona Sarajevo.

- Izgradnjom ove saobraćajnice ćemo prije svega ubrzati protok saobraćaja i smanjiti gužve u gradu. No, ne smijemo zaboraviti da čitav projekt obuhvaća ne samo izgradnju same transverzale već i poslovnih zgrada, tehnološkog parka i još nekoliko pratećih objekata. Prva transverzala će, dakle, potpuno preoblikovati poslovne sadržaje na našem kantonu pa stoga će se pozitivno odraziti i na razvoj naše privrede. Ne moram valjda objašnjavati značaj jednog ovakvog projekta u trenutku sve izraženije ekonomske krize, rekao je Kapidžić.

Učesnici sastanka složili su se da krupnih prepreka za realizaciju projekta nema, iako postoji nekoliko tehničkih problema, prije svega na nivou lokalnih zajednica.

- Detektirali smo nekoliko njih i nadam se da ćemo uspijeti da je otklonimo u što skorijem roku. Naš cilj je da ubrzamo radove na nekoliko problematičnih tačaka, prije svega mislim tu na kružni tok na Šipu i tunel kroz Kobilju Glavu. Svakako ćemo nastaviti da održavamo radne sastanke sa svim učesnicima ovog projekta kako bi poboljšali međusobnu komunikaciju i na vrijeme reagovali u slučaju eventualnih zastoja - naglasio je ministar Kapidžić.