Dopunama tog zakonskog rješenja dala bi se, obrazložio je predlagač, mogućnost građanima da se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje, zamjenu ili produženje vozačke dozvole izjasne žele li biti donori organa što bi pospješilo učinkovitost tog postupka te spasilo brojne živote.

Arnaut je kazao danas da se radi o vrlo jednostavnim dopunama što je jedan od uvjeta da se zakon razmatra po hitnoj proceduri, a u pitanju je praksa prisutna u brojnim zemljama.

Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Nikola Lovrinović kazao je da podržava ideju koju je nazvao plemenitom, ali on nije za hitni postupak jer je potrebno pojasniti taj član smatrajući da se ljudi mogu dovesti u neugodnu situaciju ako im se takvo pitanje postavlja na mjestu gdje prilažu zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.

Predložio je da se eventualno zakonski uredi to na način da osoba donese izjavu koja će biti ovjerena kod nadležnog organa o tome da li želi donirati organe, a ako bude zakon u hitnoj proceduri to nije moguće uraditi, dodajući da je potrebno razjasniti taj postupak jer su stvari nejasno postavljene.

Nije bilo rasprave o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o prekršajima u drugom čitanju, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, kojim se vrši njegovo usklađivanje sa Zakonom o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Dopunama Zakona o prekršajima otklonit će se problemi različite primjene odredbi o pripadnosti prihoda od novčanih kazni za prekršaje i uskladiti propisi koje primjenjuju ovlaštena tijela i sudovi prilikom izricanja prekršajnih sankcija.

Nije bilo ni rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji je predlagač također Vijeće ministara BiH. O tim zakonima poslanici će se izjasniti nakon što obave raspravu o svim tačkama dnevnog reda današnje sjednice.

Zastupnici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prethodno nisu prihvatili da se u dnevni red sjednice uvrsti zaključak u okviru kojeg bi se zastupnici odredili prema Evropskom danu sjećanja na žrtve totalnih režima i regulirali obilježavanje tog dana.

Također, zastupnici nisu prihvatili da se u dnevni red uvrsti inicijativa poslanika Naše stranke Damira Arnauta kojom se od Vijeća ministara BiH traži da se u roku od 10 dana provede procedura prema Republici Hrvatskoj kako bi se omogućio promet učenika preko graničnog prijelaza Gabela.

Zastupnik Naše stranke Predrag Kojović zatražio je da se zastupnici danas izjasne o inicijativi kojom se od Vijeća ministara traži da u roku od 10 dana otpočne koordinaciju s nadležnim tijelima s ciljem omogućavanja izučavanja nacionalne grupe predmeta za sve učenike u cijeloj BiH, ali ni to nije dobilo zastupničku podršku.

Time je dnevni red ostao kako je i predložen te će se zastupnici izjašnjavati o nekoliko zakonskih rješenja među kojima je i pitanje javnih nabavki, sigurnosti u saobraćaju, pitanja prava potrošača i prekršaji.