Ovo je vidljivo iz dosad pristiglih odgovora na zastupničko pitanje zastupnice Mirjane Marinković-Lepić (Naša stranka), a pristigla ih je tek četvrtina.

VEZANI TEKST - "Luksuziranje" u pandemiji: Vlasti u BiH kupuju skije, televizore, srebreninu, auta...

Institucije imaju vremena do iduće sedmice odgovoriti koliko su novca potrošile na reprezentaciju u godini pandemije, tako da će iznos koji je dat na iće i piće biti možda i četverostruko veći od ovih 89.200 KM, posebno imajući u vidu da među ovih 19 odgovora nema ministarstava, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Predsjedništva BiH.

Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH na reprezentaciju je potrošila 2.725,47 KM, i to skoro 1.200 KM za vodu, sokove, kafu i čaj. Oko 1.150 KM "otišlo" je na protokolarne poklone, između ostalog 250 KM za umjetničku sliku i 37 KM za uokviravanje u svrhu službene posjete Ombudsmenu Slovenije, te 560 KM za deset primjeraka monografije "Vjerski objekti nacionalnih manjina u BiH".

Reprezentacija Institucije ombudsmena za ljudska prava u 2020.

Treba napomenuti i da je Institucija ombudsmena za ljudska prava jedna od rijetkih koje su dale ovako precizan odgovor na šta je tačno trošen novac namijenjen za reprezentaciju.

Sud Bosne i Hercegovine je na reprezentaciju potrošio 3.462,71 KM, i to za ugostiteljske usluge u Sudu BiH koje pruža Služba za zajedničke poslove institucija BiH, za ugostiteljske usluge u Sudu koje je pružio eksterni dobavljač povodom odlaska sudije Suda BiH u penziju, za ugostiteljske usluge van službenih prostorija Suda, te za nabavku poklona.

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH u prošloj je godini potrošila 5.039 KM za piće rukovodstva u okviru poslovnih susreta (oko 1.200 KM), za jela i pića izvan agencije (oko 300 KM), te za reklamni materijal (oko 3.500 KM).

Institut za nestala lica BiH na reprezentaciju je utrošio 2.627 KM, i to mahom za dezinfekciju (801 KM) i flaširanu vodu (940 KM), dok je reprezentacija korištena i za kafu za goste, ručak za goste i vizit karte.

VEZANI TEKST - Obuka i "razvoj" državnih službenika ove godine će nas koštati više od pola miliona KM

Najmanji iznos potrošila je Centralna harmonizacijska jedinica (CHJ) Ministarstva finansija i trezora - 538,46 KM koji su dati za ugostiteljske usluge u prostorijama CHJ koje pruža Služba za zajedničke poslove institucija BiH, te za nabavku vode za piće i korištenje aparata za vodu.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH u prošloj je godini na iće i piće potrošila 2.444 KM, Agencija za statistiku BiH 4.132 KM, Agencija za javne nabavke 2.297 KM, a Granična policija BiH 27.519 KM, s tim da je direktor potrošio najviše u decembru, skoro 8.000 KM.

Konkurencijsko vijeće BiH na reprezentaciju je "dalo" 6.346 KM, Pravobranilaštvo BiH 2.823 KM, Služba za zajedničke poslove institucija BiH 3.572 KM tokom sjednica kolegija i poslovnih sastanaka, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 1.738 KM, a Agencija za državnu službu BiH 2.345 KM.

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH potrošila je 2.132 KM, a Agencija za policijsku podršku BiH 3.935 KM. Arhiv BiH potrošio je 2.975 KM za nabavku pića u kabinetu direktora i zamjenika direktora, promociju projekta digitalizacije arhivske građe, i održavanje sastanaka za donaciju skenera, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH potrošila je 6.650 KM, a Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova 5.907 KM. 

Zajedničko svim ovim institucijama jeste to da su navele da je iznos koji je potrošen na reprezentaciju niži od maksimalno dozvoljenog.