Rudari RMU Zenica izašli su iz jame "Stara jama" nakon više od 24 sata štrajka glađu, javlja N1.

Prije toga je održan sastanak direktora EP BiH Bajazita Jašarevića i direktora RMU Zenica Nevzeta Vrškića koji je okončan dogovorom da će EP BiH za rudnik u Zenici uplatiti određeni iznos Poreskoj upravi, što će biti dovoljno za deblokadu računa.

Time bi bile ispoštovane određene obaveze prema rudarima. Određeni broj rudara je vijest primio sa radošću, dok dio njih i dalje ne vjeruje u obećanje dok ne vide sredstva uplaćena.

Kako kažu, vjeruju Sinanu Husiću, predsjedniku Sindikata radnika rudnika FBiH čiji se dolazak očekuje.

Više informacija tokom dana.