- Nevjerovatna je mjera antagonizma i nekorektnosti koja se u navedenom saopštenju za javnost iskazuje prema radnicima Rudnika uglja "Kreka" u Tuzli i prema navedenom rudniku. Predstavljeni su planirani i realizovani proizvodni rezultati u Rudnika uglja "Kreka" u Tuzli u prethodnih par godina. Procenat realizacije planiranih investicionih projekata u Rudniku uglja "Kreka" u Tuzli u vremenu u kome navedeni rudnik egzistira u Koncernu nije predstavljen jer je isti poražavajući - kaže se u saopćenju Sindikata.

VEZANI TEKST - Direktor i prokurista Kreke: Najveći dio duga od 360 miliona KM odnosi se na isplaćene, a nezarađene plaće

Usporeno i nedovoljno investitranje u Rudnika uglja (RU) "Kreka" u Tuzli, dodaje se, kreirano je u JP "Elektroprivreda BiH" i u Rudniku uglja "Kreka" u Tuzli.

- Nema u navedenom saopštenju za javnost, koje predstavljaju direktor i prokurista RU "Kreka", ništa o uslovima pod kojim se utvrđuje cijena uglja koji se iz "Kreke" i drugih rudnika u sastavu Koncerna isporučuje "Elektroprivredi BiH". Direktor "Kreke" i prokurista u "svom" saopćenju nisu smjeli ni pomisliti da javnosti predstave način na koji se utvrđuje minimalna toplotna vrijednost uglja iz "Kreka" prema "Elektroprivredi BiH" - navodi UO Sindikata.

Trumić i Bašić su kroz "svoje" saopćenje za javnost, dodaju, imali hrabrosti optužiti sindikat "Kreke" da je u sprezi sa radnicima, koje oni stavljaju pod znake navoda, koji tužbama ugrožavaju sigurnost i opstanak rudnika.

- Dugogodišnji stav sindikata RU "Kreka" u Tuzli po naprijed navedenom je poznat javnosti te je nepotrebno komentarisati degutantnu optužbu.
Trumić u "svom" saopćenju postavlja radnike koji pokreću tužbe, a nakon što je smjenjen sa pozicije direktora RMU "Đurđevik", u cilju zaštite prava koja su mu po njegovom mišljenju pripadala, pokrenuo je tužbeni postupak pred nadležnim sudom protiv RMU "Đurđevik" - navode iz Sindikata.

Dodaju da je odlukom suda tužba gospodina Trumića je proglašena neosnovanom i isti je na takvu odluku suda uložio žalbu te ne odustaje od zahtjeva da mu RMU "Đurđevik" isplati odštetu u visini od 100.000 KM.

- Duži niz godina većina radnika i sindikat "Kreke" uz podršku Sindikata radnika rudnika Federacije BiH javno pozivaju odgovorne da se utvrde razlozi iz kojih se oprema i mehanizacija rudnika dovodi u stanje neispravnosti te se angažuje oprema i mehanizacija trećih lica. Konstantno se postavljalo pitanje ko i kako se nabavlja oprema i mehanizacija diskutabilnih radnih karakteristika obzirom na uslove u kojima se tom opremom i mehanizacijom trba vršiti izvođenje određenih radova - kaže se u saopćenju.

Danas se, navode u saopćenju, postavljaju sljedeća pitanja a na ista se ne daje odgovor:

- Zašto se kasni sa puštanjem u rad trensportnog sistema u PK "Dubrave" u Dubravama?
- Da li je ugovorom o izvođenju radova na uspostavi trensportnog sistema u Površinskog kopa (PK) "Dubrave" u Dubravama predviđen radni angažman radnika Rudnika uglja "Kreka"?
- Postoji li u rejonu I etaže PK "Šikulje u Lukavcu ponovo prepreka za kontinuirano i agresivno izvođenje rudarskih radova bez kojih je neozbiljno govoriti o pouzdanosti i stabilnosti navedenog rudarskog objekta?

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnka Federacije BiH poziva direktora i prokuristu Rudnika uglja "Kreka" da pročitaju sporazum koji je 19. maja 2021 godine potpisan od strane Samostalnog sindikata radnika rudnka FBiH i "Elektroprivrede BiH".

- Radnici RU "Kreka" u Tuzli i Rudnik "Kreka" je zajedno sa radnicima iz drugih rudnika uglja u FBiH energetskom sektoru FBiH i "Elektroprivreda BiH" u mnogobrojnim vremenskim fazama, u izuzetno teškim uslovima, obezbjeđivao uslove za stabilnu i pouzdanu funkciju sektora i "Elektroprivrede BiH", prevazilazili mnogobrojne nedaće koje su znale biti jako bolne te je u kompletnoj problematici sigurno sljedeće:

- Uz ogromnu podršku radnika i sindikata iz drugih rudnika uglja u sastavu Koncerna radnici "Kreke" će prevazići i aktuelnu problematiku te neće dozvoliti prolaznicima kroz "Kreku" da podjele radnike u suprotstavljene grupacije.