Utvrdio je to Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, analizirajući tendersku dokumentaciju na osnovu koje je 17. septembra 2019. godine tadašnja direktorica KJKP Rad Vera Arnautović (Naša stranka) donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku rezervnih dijelova za motorna vozila "MAN".

VEZANI TEKST - Raspodjela oko 700.000 KM od Turističke zajednice KS: Novac za članove NiP-a, jarane, poslovne partnere...

Od ukupno tri ponuđača koja su učestvovala u otvorenom postupku, najpovoljnija ponuda u iznosu od 6.747.480 KM bila je ponuda kompanije Centrotrade d.o.o., što je za oko milion KM niže u odnosu na ponudu kompanije Sinhron d.o.o. (7.812.431 KM), te čak dva miliona KM niže od ponude kompanije Autoelektra d.o.o. (8.787.064 KM). Međutim, utvrđeno je da procedura nije provedena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Ured je, između ostalog, utvrdio da KJKP Rad nije izvršio provjeru kvalifikacije ponuđača, što je obaveza propisana članovima 44. i 68. Zakona o javnim nabavkama.

KJKP Rad je u tenderskoj dokumentaciji tačno naveo način i obrazac provjere cijene, te su ponuđači bili dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac sa postavljenim zahtjevima za sve stavke koje su navedene, upozoreno je da će ponuda biti odbačena.

Centrotrade d.o.o. nije adekvatno ispunio obrazac, što menadžment KJKP Rad nije spriječilo da sklopi višemilionski ugovor sa ovom kompanijom.

- Analizirajući dostavljenu dokumentaciju, Ured nije mogao utvrditi da je ugovorni organ realizirao postupak nabavke u skladu sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama, koji propisuje da je ugovorni organ dužan, između ostalog, izvršiti provjeru kvalifikacije ponuđača prema uvjetima učešća u tenderskoj dokumentaciji i ocijeniti ponudu prema kriterijima za dodjelu ugovora – navodi se u odgovoru Ureda na Faktorov upit.

Dakle, ponuđač je bio dužan dostaviti ponudu rezervnih dijelova sa kataloškim brojevima proizvođača. Kompanije Sinhron i Autoelektra su dotavile kataloške brojeve zamjenskih rezervnih dijelova, dok Centrotrade to nije uradio, nego je samo naveo proizvođača rezervnih dijelova. Za čak 22 posto dijelova je navedeno samo ime ili skraćenice naziva proizvođača.

Kompanija Centrotrade je za veliki broj rezervnih dijelova navela i nepostojeće kataloške brojeve, odnosno brojeve koji se više ne koriste, a cijene tih dijelova su bile i do deset puta niže u odnosu na konkurenciju, koja u takvoj situaciji nije imala šansu da parira ponudi Centrotradea.

VEZANI TEKST - Tužilaštvo KS istražuje kako je Konaković dijelio budžetski novac, u BANU-u pokušavaju sve "popeglati"

Tako je, primjera radi, blok motora u ponudi Autoelektre koštao 13.000 KM, u ponudi Sinhrona 5.500 KM, a u ponudi Centrotradea devet KM. Glava motora je u ponudi Autoelektre koštala 1.400 KM, Sinhrona 1.300 KM, a Centrotradea 140 KM. Termostat u Autoelektri košta 400 KM, Sinhronu 290 KM, a u Centrotradeu 35 KM. Spojka križna je u ponudi Autoelektre 420 KM, Sinhrona 630 KM, dok je u ponudi Centrotradea tri KM.

U dokumentaciji je evidentirano više od 140 dijelova sa nesrazmjernim cijenama koje su "obarale" ukupnu vrijednost ponude Centrotradea. U slučaju da KJKP Rad zatraži neki od ovih dijelova, njih ne bi bilo jer ne postoje više pod navedenim kataloškim brojem, ali bi dobili isti taj dio sa drugim kataloškim brojem i regularnom tržišnom cijenom.

Zanimljivo je da je odluke u ime Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača donosio njen predsjednik, bez održavanja zatvorenog sastanka na kojem bi se svaki član komisije izjašnjavao i davao svoj stav u vezi sa nabavkom. Jedan član je koristio "prvi dio godišnjeg odmora", drugi je imao uplaćeno ljetovanje u Albaniji, dok se jedan zamjenski član izjasnio da je samo potpisao zapisnik jer je "provjeru tehničkih specifikacija vršio predsjednik Komisije Đemo Pendek, a koji je određen kao stručno lice i koji je konstatirao da ponuda ponuđača Centrotradea zadovoljava uvjete iz tehničke specifikacije".

- Zatvoreni sastanak Komisije na kojem se procjenjuju ponude nije održan, odnosno ja mu nisam prisustvovao nego sam samo potpisao zapisnik – navodi se u izjašnjenju zamjenskog člana Komisije.

Centrotrade, kompanija koju je menadžment KJKP Rad izabrao kao najpovoljnijeg ponuđača za višemilionski posao uprkos neispunjavanju uvjeta i evidentnim neregularnostima u ponudi, u vlasništvu je kompanije Centrotrans Eurolines d.o.o. iz Sarajeva, čiji je izvršni direktor Ibrahim Kerla, član rukovodstva Naroda i pravde.

Ured za borbu protiv korupcije je, kako nam je potvrđeno, dokumentaciju u vezi s nezakonitostima u KJKP Rad dostavio nadležnim institucijama na dalje postupanje.

VEZANI TEKST - "Državna tajna" direktorice Pekić: SDP-ovka je nabavljala robu od SDP-ovaca, ali čini se i od članice Naše stranke

Da se kompanijama kojima upravljaju kadrovi bliski prošloj vlasti u Kantonu Sarajevo znalo "posrećiti" u poslovanju sa javnim preduzećima, ukazala je na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo u maju ove godine zastupnica Demokratske fronte Bibija Kerla.

- Ja uzimam primjer tender GRAS-a, gdje je firma Centrotrans, a jedan od direktora je Ibrahim Kerla, dobio tender u GRAS-u – izjavila je Kerla.

Nedugo nakon sklapanja ugovora sa Centrotradeom, Vlada Edina Forte (Naša stranka) je KJKP Rad uplatila 1,5 miliona KM za nabavku opreme.