Vranić bi, ističe prim. dr. Edo Selimić, predsjednik Sindikata, kao ministar zdravstva, barem trebao znati koliko na području KS ima sindikata, odnosno da ih je pet, a ne, kako on tvrdi, tri.

Netačni podaci ministra

- Strukovni Sindikat doktora medicine i stomatologije i Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara su dva favorizirana i miljenička sindikata vlasti KS. Treći je izvorni, autohtoni Sindikat radnika u zdravstvu KS, četvrti Sindikat radnika KCUS-a, koji ima 3.000 članova. Znamo da je osnivač KCUS-a Vlada Federacije BiH, pa je pitanje koliko Vranić smije ući u to područje, iako tu ustanovu godišnje finansira sa 150 miliona KM. Peti, istina mali administrativni Sindikat, okuplja 43 radnika, ali bez obzira na to, on je u registru udruženja i fondacija koji su registrirani pri Ministarstvu pravde i uprave KS. Taj Sindikat je osnovan da bi kasa uzajamne pomoći JU Dom zdravlja KS imala pečat i da bi mogla raditi – objašnjava Selimić.

Iako su neki sindikati favorizirani kod Elmedina Konakovića, Edina Forte i Harisa Vranića, Selimić dodaje, kako je činjenica da su svi oni u ovom trenutku reprezentativni.

- No, njih trojica bježe od suštine i bitne stvari, a to je da trenutno u KS samo Sindikat radnika u zdravstvu KS je granski sindikat, pa makar u njemu bio i jedan doktor, a za informaciju Vraniću, ima ih više jer samo ovaj sindikat zastupa sva zanimanja, sve profesije. U Sindikatu radnika u zdravstvu KS članovi su, od spremačice, do specijaliste. To je činjenica od koje se ne može pobjeći – ističe Selimić.

No, s druge strane su, kako navodi Selimić, strukovni sindikati doktora medicine i stomatologije i medicinskih sestara i tehničara.

- Sa njima, Vlada KS može razgovarati, ali šta će potpisati, koje ugovore? Do sada su sa tim sindikatima potpisivani samo strukovni kolektivni ugovori jer drugačije ne može. To ne tvrdimo mi, nego Zakon o radu Federacije BiH. Zbog toga smo mi svaku nezakonitu radnju vlasti oborili na sudu – navodi Selimić.

Podsjetimo, kako Zakon o radu FBiH ne poznaje Strukovni kolektivni ugovor, protiv nezakonitih radnji vlasti u KS, Sindikat radnika u zdravstvu KS nadležnim sudovima podnio je četiri tužbe i sve dobio - jednu Kantonalnog suda u Sarajevu, dvije Vrhovnog suda FBiH i jednu Ustavnog suda FBiH. No, problem je što se te presude ne provode.

Vranić iznosi neistunu i kada, kako navodi Selimić, kaže da je u Sindikatu radnika u zdravstvu KS ostao samo nemedicinski kadar.

- Osim dva zanimanja, imamo sve profile, i zbog toga smo jedini Granski sindikat na području KS. No, kad se već dotakao toga, pitao bi Vranića – da li zdravstveni radnici mogu bez nemedicinskog kadra? Ako može napraviti zdravstvo bez tog kadra, onda svaka čast Vraniću, koji svaki put građanima perfidno podmeće i primjer plaće pravnika u zdravstvu i ustanovama koje plaću primaju iz budžeta. Poruka ministru, sve se lako možete izračunati ako pomnožimo satnicu 2,60 KM sa koeficijentom uposlenika bilo kojeg u zdravstvu, pa i pravnika, sa 163 prosječna sata mjesečno. Dobit ćete iznos osnovne neto plaće svakoga – pojašnjava Selimić.

No, nije to sve. Trebao bi, kaže Selimić, ministar barem znati tačan broj zaposlenih u zdravstvu, a ne da u javnost izlazi sa netačnim brojaka.

- Vranić kaže ima sedam i po hiljada, što je netačno. U KS u zdravstvu je zaposleno osam i po hiljada ljudi. Kaže kako pravi registar opreme i kadra. Registar postoji, samo ga oni ne ažuriraju na godišnjem nivou. Ali rekao bih da je to opet grebanje po površini. Nama treba reforma jer je zdravstvo u KS prebogato, preglomazno, ali neorganizirano, pa se na kraju sve što je dobro, izgubi. Bez obzira na to koliko imate novca, ako ste neorganizirani, ne možete pružiti adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu građanima koji vas plaćaju. To je problem Vranića i ove Vlade KS – dodaje Selimić.

Napominje da je Sindkatu doktora medicine i stomatologije KS strukovni kolektivni ugovor istekao 1. novembra, a ne 1. decembra kako je to Vranić kazao.

- Ako ćemo po zakonu, a rad ove Vlade KS trebao bi se zasnivati na poštivanju zakona i presuda sudova, onda tom sindikatu "nije imalo šta ni isteći" jer im je ugovor kojeg su potpisali u decembru 2019. sa Fortom na sudu proglašen ništavnim.

Vranić sluša Fortu, a premijer Konakovića

Spomenuo je Selimić i izjavu Vranića "da je Vlada KS dala ponudu Sindikatu radnika u zdravstvu KS, ali da još nisu dobili odgovor".

- Kako ćemo im ponuditi odgovor kad članove pregovaračkog tima Vlade KS mjesec vučemo za rukav, šaljemo mailove sa pitanjem - kada možemo organizirati sastanak, ali uvijek dobijemo nemušte odgovore. Kratko rečeno – ignorišu nas! Krajnji cilj je naravno, da novci koje bi, potpisivanjem Granskog kolektivnog ugovora, dobili radnici u zdravstvu, vlast u KS ostavi sebi, a onda ga u izbornoj 2022. uloži u nešto drugo i tako pokaže građanima kako oni tobože misle na njih i kako su dobra vlast – ističe Selimić.

No, sve to nije smislio Vranić. Prema riječima Selimića, ministar zdravstva sluša Fortu, a premijer šta mu kaže Elmedin Konaković.

- To nisu potezi Vranića i moram vam kazati da me jako čudi ta crvena, radnička SDP i njihovo ponašanje. Da li je to na nivou one – "nek smo u vlasti, nek smo u toru, jes da smrdi, ali je toplo", ostaje da vidimo. Ustvari ovakva njihova politika podsjeća me na nivo meduze – zaključio je Selimić.