Ovo je dio reakcije Rame Rustemovića, predsjednika Sindikata Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

- Želim da obavijestim javnost, pogotovo sve naše pacijente koji žive na teritoriji Bosne i Hercegovine, da u sklopu Agencije za lijekove i medicinska sredstva radi Kontrolni laborotorij, koji je smješten u ulici Maršala Tita 9, Sarajevo - istakao je Rustemović.

On se osvrnuo na izjavu Radovana Viškovića koji je jučer na press konferenciji, kako je napomenuo Rustemović, izjavio: "Agencija za lijekove nema kontrolni laboratorij, kako može nešto kontrolisati kroz pakovanje, kako može znati, Bog te pitao šta je tamo?".

VEZANI TEKST - Vlada RS-a od Agencije za lijekove BiH nije tražila analizu kisika, ona koja je urađena nije validna

- Premijeru, ne zbog Vas, nego zbog naših pacijenata, ističem da Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove učestvuje u radu Evropskih regulatornih tijela za lijekove (Evropski direktorat za kvalitet lijekova), mreža Službenih laboratorija za kontrolu lijekova Vijeća Evrope (OMCL). 

Aktivnosti koje se provode u Kontrolnom laboratoriju su sljedeće:

Ocjena (evaluacija) dokumentacije o farmaceutskom kvalitetu lijeka, izrada ekspertnih izvještaja za potrebe registracije lijekova, laboratorijska ispitivanja lijekova za potrebe registracije, obnove, redovna kontrola kvaliteta lijeka što podrazumijeva provjeru kvaliteta svake serije proizvedenog ili uvezenog lijeka i ljekovite supstance, posebna kontrola, što podrazumijeva analize prve serije svakog lijeka nakon izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, kontrola kvaliteta imunoloških preparata (serumi i vakcine) - podsjetio je Rustemović.

Obraćajući se Viškoviću, Rustemović je istakao da su od osnivanja i početka rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u njihovom radu, kako kroz Stručno vijeće Agencije tako i kao prvi direktori, "dolazili iz Vaše stranke" (SNSD, op. a.), "tako da ne možete izbjeći odgovornost ako nešto nedostaje".

VEZANI TEKST - Agencija za lijekove BiH objasnila zašto rezultati analize kisika nisu validni: Da li su zakoni jednaki za sve?

- Pozivam Vas da nam kroz utjecaj i obnašanja vlasti na nivou učešća u vlasti u Vijeću ministara pomognete, u najmanju ruku odblokirate prijem stručnih ljudi farmaceuta, ljekara, analitičara, koji su otišli u penziju, a nema konkursa. Pozivam Vas da utjecajem u svojoj stranci preko svojih kadrova omogućite popravljanje materijalnog statusa uposlenih čija su primanja telefonski račun jednog prosječnog političara - dodao je Rustemović.

U svojoj reakciji je napomenuo da je Agencija za lijekove BiH u funkciji očuvanja i unapređenja zdravlja pacijenta na cijeloj teritoriji BiH, i kao takva se ona i ponaša.

- Djelatnost Agencije je medicinsko zdrastvena, mi ne želimo da budemo administrativno-birokratska, a pogotovo informatičko-aplikativne djelatnosti, kako ste jučer izjavili. U to su nas ugurale politike na nivou Vijeća ministara, i nismo sretni kao grupacija zdrastvenih radnika. Na kraju Vas pozivam da nas posjetite i na licu mjesta se uvjerite u ovo što pričam - rekao je Rustemović.