Američka SOCEUR komanda, sjedište u Stuttgartu u Njemačkoj, objavila je na svojoj web stranici da će baza u Albaniji osigurati veću saradnju s albanskim saveznicima, važan pristup transportnim čvorištima na Balkanu i veću logističku fleksibilnost. 

- To je fantastična vijest i odraz vrlo visokog kredibiliteta i vrlo bliske saradnje - rekao je Rama u videoporuci u kojoj je pročitao i saopćenje koje je došlo iz SOCEUR-a. 

Albanija je članica NATO-a od 2009. godine.