Tu se, prije svega, misli na imenovanje komesara, te na uvođenje funkcije zamjenika komesara.

Izmjenama zakona će se, kako je obrazloženo od predlagača, osigurati preduvjeti da se otkoče procesi i otklone poteškoće u radu MUP-a, kao i preduvjeti za činovanje i unapređivanje policijskih službenika, ali i prijem novih radnika u MUP, što je ključni preduvjet sigurnosti za građane.

Klubovi SDP-a i PMP-a zatražili su da se tačke koje se odnose na izmjene dva zakona uklone iz dnevnog reda, a s obzirom na to da ih niko nije podržao osim jednog zastupnika HRS-a, oni su napustili sjednicu. Smatraju da se ovim izmjenama još više vrše podjele u kantonu, kao i da se na ovaj način HNK vraća dvadeset godina unazad.

Ranije je dogovoreno da ministar unutrašnjih poslova i komesar policije ne mogu biti iz istog kontitutivnog naroda, međutim dogovor je prekršen imenovanjem ranijeg komesara Ilije Lasića u septembru 2014. godine.